• Hem
  • Fler åtgärder f...
inlägg

Fler åtgärder för de mest utsatta

Coronapandemin drabbar oss alla, på ett eller annat sätt, förr eller senare. För de som redan innan haft det tufft inleds nu en än mer ansträngd situation.

Förra veckans beslut om distansundervisning för gymnasieskolor innebär att ungdomar som vanligtvis äter lunch i skolan under en längre tid framöver kommer behöva äta hemma. För att lätta det ekonomiska trycket för dessa familjer vill vi se en tillfällig lösning där kommunen fortsätter erbjuda lunch till gymnasieeleverna genom ett samarbete med restauranger i hela kommunen. För ekonomiskt utsatta familjer blir situationen särskilt svår. I försörjningsstödet finns inte utrymme för barnens lunch, som de ju oftast får i skolan. För att stötta dessa familjer i den händelse att även förskolor och skolor stängs vill vi se en tillfällig höjning av försörjningsstödet för berörda familjer.

Många barn, unga och kvinnor har sin tillflykt från destruktiva hem just på jobb och skola. När vi nu i allt större utsträckning håller oss hemma och isolerar oss riskerar dessa människor att bli än mer utsatta. Vi vill därför se ett utökat stöd till de som har kompetens att hjälpa dem. Detta gäller även människor som lever i socialt utanförskap, i hemlöshet eller osäkra boenden.

Vi behöver säkerställa att människor som redan lever i utsatthet inte drabbas hårdare.

Därför föreslår vi i Vänsterpartiet Motala:

  • att kommunen fortsätter att erbjuda lunch till gymnasieeleverna genom ett tillfälligt samarbete med restauranger i hela kommunen där kommunen står för lunchkostnaden upp till 75 kr.
  • att om det blir aktuellt med distansundervisning även för kommunens förskolor och grundskolor, tillfälligt höja försörjningsstödet för de familjer som har barn i grundskolan under den tid som distansundervisning pågår för att kompensera för ökade matkostnader.
  • att kommunen i dialog med föreningar och verksamheter som arbetar med barn, unga och kvinnor i destruktiva hem samt människor i socialt utanförskap och hemlöshet erbjuder utökat stöd.

Dela den här sidan:

Kopiera länk