• Hem
  • Fel att sälja u...
inlägg

Fel att sälja ut Platens lägenheter

Kerstin Lundberg och Mats-Erik Nordin

Debattartikel i MVT (2018-01-17): Bevara allmännyttan i Motala intakt, uppmanar Kerstin Lundberg (V) och Mats-Erik Nordin (V).

Att sälja ut allmännyttans lägenheter är helt fel väg att gå. Det leder till trångboddhet, hemlöshet och segregation. Det är kortsiktigt, och på flera sätt ansvarslöst, att sälja från allmännyttan för att finansiera att bygga ett mindre antal nya bostäder än det som säljs ut. Utförsäljningar löser inte problemen med bostadsbrist. Ändå föreslår Alliansen i Bostadsstiftelsen Platens styrelse just detta.

Argumentet är att en försäljning bidrar till att bygga fler bostäder. Bostäder som i många fall kommer ha en betydligt högre hyra än de lägenheter som säljs ut. Detta kan kanske vara bra för de som har pengar men inte för vanliga människor med normala inkomster. Vänsterpartiet anser att det är en dålig politik att sälja hundratals hyreslägenheter då detta mycket negativt kommer att påverka Platens ekonomi.

Det behöver säljas två–tre lägenheter för att kunna bygga en ny lägenhet!

Dessutom är det oftast de billigare lägenheterna som säljs ut vilket minskar möjligheten till en aktiv bostadspolitik. Färre lägenheter innebär lägre intäkter i stort, och med höga byggkostnader riskeras även att nyproduktionen kan förbli outhyrd – samtidigt som det råder en bostadsbrist.

I Motala är allmännyttan en viktig del av en socialt hållbar stad. Vänsterpartiet Motala vill inte se att hyresgästerna som idag bor i Platen ska behöva uppleva den otrygghet det innebär att bli en bricka på den fria marknaden. Att ha en bostad ska inte vara ett lotteri. När du väl fått en lägenhet ska du inte behöva vara orolig över att inte kunna bo kvar. En bostad är en rättighet.

Vi kan se från andra kommuner, i Botkyrka, i Göteborg eller i Umeå. Politikerna som beslutade om utförsäljningen lovade hyresgästerna att det inte skulle påverka deras boende. Det finns inga garantier som kan säkra att låga hyror bibehålls, eller för den delen att de lägenheter som säljs fortsätter vara hyresrätter.

Självklart vill köparna ha en avkastning på sin investering, vem kommer få betala detta? Jo, just hyresgästerna! Konsekvensen blir att Platen kommer att äga färre lägenheter med låg hyra, vilket leder till att folk med sämre ekonomi får mindre möjlighet att skaffa en bostad. Till den kategorin hör ungdomar, studenter och även äldre personer.

En privat ägare vill bara köpa ifall det finns pengar att tjäna, antingen genom lägre underhåll, alternativt dyra standardhöjande åtgärder, hyreshöjning eller genom omvandling till bostadsrätter – varav alla scenarion innebär en nitlott för hyresgästen och ett slag mot det jämlika inkluderande Motala där alla har rätt till en bostad.

Kerstin Lundberg (V), gruppledare Motala

Mats-Erik Nordin (V), Bostadsstiftelsen Platen

Dela den här sidan:

Kopiera länk