• Hem
  • Ett slut på vin...
inlägg
Kerstin och Jocke

Ett slut på vinstfesten

Kerstin och Jocke

Svar till Liberala kvinnors debattartikel i MVT (2018-01-26). Det är bra att de feministiska frågorna kommer upp på dagordningen och att feminismen blir en del av valrörelsen. Att fler identifierar sig som feminister, organiserar sig och vill ha en politik för jämställdhet är en förutsättning för förändring.

Men visst finns det skillnader mellan våra partier. En skillnad är att Vänsterpartiets politik utmanar den ekonomiska makten, ifrågasätter ägandeförhållandena och kräver att det ska vara människors behov som styr i samhället, inte vinstintresse.

Till skillnad från de Liberala kvinnorna anser vi att lagförslaget mot vinstjakten i välfärden är bra. Vänsterpartiet anser att skolan ska vara till för eleverna, inte för att göra bolagsägare rika. Äldreboenden ska drivas för att ge de äldre en god omsorg, inte för att maximera vinsten.

Liberala kvinnor tillsammans med jättebolagen i välfärden är rasande då de inser att förslaget innebär ett slut på vinstfesten. Och där har de rätt, vi tror inte på den nyliberala politiken med skattesänkningar, privatiseringar och press på löntagare, äldre och sjuka.

Skolan, förskolan, vuxenutbildningen, äldreomsorgen, LSS, HVB-hem, missbruksvård och annan verksamhet enligt sociallagen – omfattas av lagförslaget. De ska bara få ta emot skattemedel när pengarna används till det de är avsedda för.

Klass och kön är lika viktigt. Det är tydligt att det handlar om både klass och kön när vi ser till vem som har de sämsta villkoren på arbetsmarknaden, vem som tvingas arbeta deltid och vem som har varit tvungen att gå ner i arbetstid för att vårda äldre anhöriga.

Vänsterpartiets feministiska politik utmanar inte bara patriarkatet utan också kapitalismen. Vår feministiska lösning handlar om solidaritet och gemenskap, om kampen för ett samhälle där alla får plats oavsett kön, klass och etnicitet.

Kerstin Lundberg och Jocke Höglund
Vänsterpartiet Motala

Dela den här sidan:

Kopiera länk