• Hem
  • En vecka har gå...
inlägg

En vecka har gått sedan valet

En vecka har gått sedan valet

I Motala uppåt för Vänsterpartiet i kommunvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. Vi är det rödgröna parti som gått framåt i samtliga val. Kommunalt har vi fått +392 nya väljare och vi är nu runt 2 000 som röstar på Vänsterpartiet i kommunen. Vänsterpartiets bästa valdistrikt i kommunvalet blev: Motala Verkstad med 11,54 %, Väster med 10,41 % och Östermalm med 8,80 %. Bästa landsbygdsdistrikt blev Tjällmo med 7,08 %. Valdistrikt med lägst resultat blev: Marieberg-Varamon med 3,15 %, Godegård med 3,82 % och Borensberg Västra/Kristberg med 4,35 %. Det innebär att vi inte hamnade under den nya spärren om 2 % i något enda valdistrikt. Totalt sett kan man faktiskt säga att vi gick fram ett mandat – varför det då, när vi behåller oförändrat fyra mandat och två ersättare? Jo, om de förändrade regler som nu gäller, med bland annat en enda valkrets i Motala, hade gällt i förra valet så hade vi då fått tre mandat. Nu gäller ju dessa regler och vi fick fyra!

Vi kan också konstatera att förutom Tjällmo, så håller vi ställningarna väl i landsbygdsdistrikt, men ligger något lägre än i stan. Här har vi anledning att vara mer aktiva och öka kontakterna och dialogen med ortsborna under kommande år. I Godegård gick vi ner procentuellt från 5,62 till 3,82 %. Ser vi till antalet röster i Godegård så är det sex väljare som valt annorlunda i kommunvalet i Godegård. I riksdagsvalet minus en och i landstingsvalet plus en, dvs oförändrat i dessa val – små siffror, men likväl tänkvärt!

Valteknisk samverkan

Under veckan har vi haft samtal med alla partier utom SD om hur läget ser ut och om vad som bör göras. Med socialdemokraterna och miljöpartiet har vi slutit en preliminär överenskommelse, som är godkänd för vår del och förhoppningsvis slutligt godkänns på måndag kväll, varefter  vi kan presentera detaljerna. Det är en överenskommelse om valteknisk samverkan, det vill säga om fördelning av platser i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. En sådan överenskommelse är nödvändig för alla partier om man ska ha rimliga arbetsvillkor och vara insatt i kommunala frågor. Nämnderna är numera så små att ett samarbete också är nödvändigt för att få en parlamentarisk bredd i det politiska arbetet, så att alla åsikter blir företrädda.

En valteknisk överenskommelse innebär att vi tillsvidare inte har någon överenskommelse om ett samarbete med politiskt innehåll eller hur en samverkan skulle se ut mellan partierna under mandatperioden. Tills vidare agerar Vänsterpartiet med andra ord självständigt! En fråga återstår dock där vi har en överenskommelse och det är budgeten för 2019, som är gemensam för de rödgröna, sedan får vi se hur vi samverkar eller agerar själva.

Tekniska nämnden

Under tisdagen och onsdagen var jag med på tekniska nämndens sammanträde, där jag ersätter avgångne Bertil A Karlsson. Mitt första kommunala engagemang på över 10 år. En hel del viktiga frågor om bland annat taxor och om utbyte av gatubelysningen för betydande belopp, cirka 72 miljoner på 10 år, avhandlades. Givetvis kom också en kontroversiell fråga upp, nämligen en fråga som berör yttrandefriheten och partiernas möjlighet att ha möten på offentlig plats – inte bara på Stora torget, utan i hela kommunen. Här ville förvaltningen införa en ny avgift (utöver tillståndsavgiften) om 500 kronor per ansökningstillfälle. Jag reagerade mot detta och fick instämmanden från såväl liberalerna som socialdemokraterna och så småningom från alla i nämnden. Dagen därpå beslutade vi att denna avgift inte ska införas, vilket visar att även en ersättare i en nämnd kan göra skillnad. Nu hoppas vi partierna gör sig ännu mer tillgängliga.

Dela den här sidan:

Kopiera länk