• Hem
  • En ny allaktivi...
inlägg

En ny allaktivitetshall till mer än bandy

Vänsterpartiet är positivt inställt till byggandet av en modern allaktivitetshall. Vi vet att det nuvarande kylsystemet behöver ersättas av såväl miljö- och energiaspekter som av arbetsmiljö och säkerhetssynpunkter. Vi anser att detta redan borde ha genomförts – inte minst med tanke på de risker och konsekvenser som dagens ispist med ammoniakledningar innebär. En nybyggnation med utbyte till ett miljöanpassat system med koldioxid i stället för ammoniak är ett måste.

Vänsterpartiet är positivt inställt till byggandet av en modern allaktivitetshall. Vi vet att det nuvarande kylsystemet behöver ersättas av såväl miljö- och energiaspekter som av arbetsmiljö och säkerhetssynpunkter. Vi anser att detta redan borde ha genomförts – inte minst med tanke på de risker och konsekvenser som dagens ispist med ammoniakledningar innebär. En nybyggnation med utbyte till ett miljöanpassat system med koldioxid i stället för ammoniak är ett måste.

Solveig HansénLika viktigt är det faktum att en modern anläggning även innebär en bättre driftsekonomi med ett betydligt energismartare kylsystem. Vänsterpartiet har drivit frågan att utnyttja solenergi fullt ut på den nya anläggningen med målsättningen att anläggningen ska vara självförsörjande.

Lika viktigt är det faktum att en modern anläggning även innebär en bättre driftsekonomi med ett betydligt energismartare kylsystem. Vänsterpartiet har drivit frågan att utnyttja solenergi fullt ut på den nya anläggningen med målsättningen att anläggningen ska vara självförsörjande.

Att själva byggnationen ska tillgodose Bandyförbudets riktlinjer för elitseriespel är en förutsättning – i och med att IFK Motala Bandy är ett av kommunens representationslag och ligger i högsta serien – men minst lika viktigt är att byggnationen uppfyller fler kriterier. Ett av dem är att skapa ytterligare möjligheter för kommunens förskolor och skolor att bedriva undervisning i ämnet idrott och hälsa och naturligtvis skapar det även bättre villkor för allmänhetens åkning.

En inomhushall medför därmed betydligt bättre villkor även för publik och för alla som redan idag utnyttjar anläggningen. Av erfarenhet från andra kommuner som byggt hallar kan vi se att breddverksamheten bland barn och ungdomar har ökar och att det framför allt syns en ökning av deltagande flickor. Det senare är viktigt ur både jämställdhets- och folkhälsoperspektiv. Här tar IFK med skridskokul för skolbarn redan ett stort samhällsansvar och bättre förutsättningar inbjuder till idrottsutövande för alla.

Naturligtvis är vi fullt medvetna om att kostnaden för en ny hall kan blir mer eller mindre stort beroende på de aktiviteter och förutsättningar som den framtida användningen kommer att innebära. Vi i Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för att våra olika idrottsgymnasier ska kunna använda hallen eller att hallen ska kunna användas för mässor och utställningar – självklart innebär detta en merkostnad för en allaktivitetshall till mer än bandy – samtidigt minskar behovet av andra investeringar i anläggningar.

Solveig Hansén Bildningsnämnden
Kerstin Lundberg Kommunstyrelsen

Dela den här sidan:

Kopiera länk