• Hem
  • En chans för Va...
inlägg

En chans för Varamon

En chans för Varamon

Eftersom frågan om Varamon är uppe med olika tolkningar om vad som är sagt eller inte redogör vi lite kort för Vänsterpartiets uppfattning.

Vårt ställningstagande till ett äventyrsbad bygger i stort på det idéprogram som 2012 blev framtaget för Motala kommun. Resultatet bygger på bland annat medborgarundersökningar över fritidsvanor, vilka fritidsanläggningar som Motalaborna och föreningarna anser att kommunen ska satsa på. Här framstod det tydligt att såväl ett nytt äventyrsbad som en modern och ändamålsenlig simhall fick högsta prioritet.

Vi i Vänsterpartiet ställde oss från första början bakom förslagen till byggnation av en ny simhall i och med att vi inte är intresserade av att dagens simhall ska vara stängd under tiden för en ombyggnation. När det gällde äventyrsbadet sade vi däremot att ett sådant inte är något som kommunen ska bygga. Vi ansåg och anser att om ett äventyrsbad ska byggas ska ett sådant byggas av en privat entreprenör som har såväl kunskap som ekonomi att fullfölja ett så stort projekt som ett äventyrsbad innebär.

När det gäller en etablering av ett äventyrsbad i Varamon så är det svårt att hitta någon plats som är mer attraktiv och bättre lämpad för ett sådant här projekt. Att det är ett börsnoterat företag som är intresserat av detta är inte det heller konstigt. Ska projektet lyckas behöver det finnas ekonomiska muskler. Vänsterpartiet är inte motståndare till privata aktörer och ett äventyrsbad anser vi inte är en verksamhet som kommunen ska driva.

När det gäller Varamon i sig självt har tyvärr området redan blivit enormt privatiserat och otillgängligt i och med att området omvandlades för åretruntboende. Självklart är det viktigt att utvecklingen i fortsättningen ska genomföras med en hög hållbarhet i fokus för såväl människor som miljö. Samma sak gäller för ekonomin. Här är en viktig aspekt att områdets karaktär inte får upplevas överexploaterad eller att den skadar omgivningen, om den gör det blir inte området ekonomiskt hållbart. Området måste upplevas som öppet och inbjudande.

Ett projekt inom besöksnäringen i den här storleken kommer naturligtvis vara lönsamt för Lalandia, men det kommer att gynna Motala. Blanda inte ihop vårt motstånd till vinster i välfärden med detta som är en helt annan fråga. Vi anser att det behövs ett badhus för simning och att det är ett viktigt inslag för folkhälsan. Badhuset ska vara tillgängligt för alla och naturligtvis ska alla ha råd att gå till badhuset. Självklart får inte Varamon stängas för allmänheten, men hur Lalandia bedriver sin verksamhet är deras fråga.

Denna etablering betyder enormt mycket för såväl små som större företag inom besöksnäring, handel och service och kommer innebära många nya arbetstillfällen i såväl Motala som i regionen i stort. Att låta bygga den på en annan plats innebär en nyetablering som får en större miljöpåverkan men utan samma ekonomiska förutsättningar att lyckas. För Varamon i sig självt innebär detta ett lyft med nya möjligheter året runt.

Kerstin Lundberg

Peter Karlberg

Vänsterpartiet Motala

Dela den här sidan:

Kopiera länk