Kategori: Kongressen

Kongressrapport

Rapport från Vänsterpartiets kongress 2018 Åtta ombud från distrikt Östergötland åkte till Vänsterpartiets 42:a kongress. Fatemeh Fattah avstod av familjeskäl, och Marcus Posada, förste ersättare gick in på hens plats. Jane Carlsson följde således med som förste ersättare. Vi övriga var Kerstin Lundberg, Monica Ericsson, Anders Andersson, Anders Lindh, Olof Carlstein, Malin Östh och Lilibet Gustafsson (delegationsledare). Vi i kongressgruppen har träffats ett antal gånger innan kongressen, och diskuterat både sakpolitiska frågor, motioner, yrkanden och annat. En viktig fråga som vi...

Framgångsrik partikongress avslutad

Kerstin Lundberg var Motalas ombud på partikongressen och nu när Vänsterpartiets 41:a kongress avslutats och ny partistyrelse valts kan vi meddela att Östergötland genom V Norrköping är representerade dubbelt upp. Längre ner på sidan finns en filmsnutt med Jonas Sjöstedts avslutningstal som sammanfattar kongressen.    

Vänsterpartiets kongress 5 – 8 maj i Örebro

Kongressen är partiets högsta organ. Det är den instans som i sista hand garanterar att Vänsterpartiet styrs av dess medlemmar. Kongressen är en arena för debatt, politikutveckling och skolning. Vänsterpartiet har en stark interndemokrati och ett av bevisen för det är våra kongresser, där medlemmarna verkligen har möjlighet att påverka partiets framtid. Till 2016 års kongress samlas partimedlemmar från hela Sverige under mottot ”Tillsammans gör vi skillnad”. Kongressen har flera viktiga uppgifter. Denna gång skall den behandla partistyrelsens förslag till...

Kongressombudsvalet klart

Som vanligt var det ett högt valdelatagande jämfört med andra distrikt, uppåt 40% valdeltagande i genomsnitt under de 2 valomgångarna. Ordinarie ombud Malin Östh, Söderköping Nicklas Lundström, Norrköping Mona Olsson, Norrköping Deniz Tütüncü, Norrköping Peter Butros, Norrköping Kerstin Lundberg, Motala Lilibet Gustafsson, Finspång Ersättare Jonas Andersson, Valdemarsvik Jessica Eek, Linköping Anna Björkdahl, Norrköping

Oroad DI-ledare

”…Jonas Sjöstedt i sak har stöd långt in i borgerligheten. Faktum är att hans verklighetsbild har vunnit i fråga efter fråga på ett sätt som ingen annan vänsterledare har lyckats med. Delar av vänsterns kritik mot grundbultarna i den ekonomiska politiken, som Sahlin ansåg omöjliga att överbrygga 2010, upprepas i dag av IMF, OECD och DN:s ledarsida. Motståndet mot EMU har V numera gemensamt med centrala borgerliga opinionsbildare och viktiga företagsledare. Ambitionen att köra ut riskkapitalisterna från välfärdsindustrin delar Sjöstedt...

Östergötlands kongressdelegation rapporterar

Vänsterpartiets kongress som hölls i Uppsala 5-8 januari var väldigt lyckad och positiv. Östergötlands kongressdelegation bestod av Nicklas Lundström (delegationsledare), Åsa Walan, Kerstin Sagström, Björn Alling, Franco Sisic, Cecilia Ambjörn, Maija Rantanen och Stefan Carlsson (ersättare). Den här rapporten är skriven av Nicklas och åsikterna och analyserna är mina och jag hoppas att jag fått med det flesta viktiga beslut och diskussioner. Kongressen öppnade bra med separata möten för män och kvinnor som gav mycket inspiration för fortsatt feministiskt arbete...