Kategori: Näringsliv

Bostaden är en social rättighet

Debattartikel i MVT: Svar till Joakim Bierfeldt. Allmännyttan är, och har länge varit, en viktig del av den svenska bostadspolitiken. Att Platen är en stiftelse och även i framtiden förblir en stiftelse är viktigt för Motala. Vänsterpartiet anser att Motala precis som hela Sverige behöver en ny bostadspolitik med höga ambitioner. Alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader i en trygg boendemiljö och detta anser vi är ett självklart krav som Platen ska leva...

Vänsterpartiet är bra för småföretagarna

Vi måste stärka de mindre företagens möjligheter att kunna växa och skapa fler jobb. Därför har Vänsterpartiet tagit fram ett förslag där vi vill ta bort sjuklöneansvaret för företag med upp till 10 anställda. För företag med fler än 10 anställda vill vi se en successiv nedtrappning. Denna fråga har vi drivit i femton år. Ensamföretagare borde få vara medlemmar i A-kassan för att garantera trygghet. Det viktigaste för företagens utveckling är att de har tillgång till kompetent personal. Därför...

Ordrikt men innehållslöst kring näringslivsfrågorna

Häromdagen möttes vi av det chockartade beskedet att Autoliv lämnar Motala och 240 anställda berörs. Företaget samlar ihop sina tre enheter till en och lägger den i Vårgårda. Syftet sägs vara att förbereda sig för kommande konkurrenssituationer. Beslutet är på flera sätt svårt att förstå, Motalaenheten har uppenbarligen lämnat goda vinster och framför allt finns det synnerligen kompetent personal här i Motala. Vi känner starkt för dem som nu går mot en period av ovisshet och osäkra förutsättningar för ett...

Ett logiskt beslut

En personlig reflektion: Autoliv lägger ner produktionen i Motala. Detta är beklagligt men förmodligen fullt logiskt. I den lokala myllan frodas åsikter som att Motala kommun inte gjort vad den borde i näringslivssammanhang. Jag tror precis tvärtom, Motala har gjort mer än på lång tid innan. Vi har bland annat sett Tillväxt Motala växa fram och stärka sin ställning under denna mandatperiod. Vi ser en ökad befolkningstillväxt i Motala och efterfrågan på bland annat kommunal barnomsorg ökar och kommunen försöker...

Vår kommun ska inte köpa svartjobb

Idag lägger Vänsterpartiet en motion till kommunfullmäktige som handlar om att kommunens pengar aldrig ska stödja ekonomisk brottslighet och dumpning av löner och anställningsvillkor. Kommen ska använda Vita jobbmodellen! Ekonomisk brottslighet skapar problem på flera plan. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Den dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor som detta innebär påverkar inte bara de som är direkt drabbade utan sätter även press på villkoren i hela branscher. Brottsligheten göder kriminella grupper som riskerar att bli...

Så skapar vi 4 879 jobb

Med Vänsterpartiets politik skulle det i Östergötland skapas 4 879 fler jobb än med regeringens politik. Totalt skulle det bli drygt 100 000 fler jobb i hela landet. När vi nu presenterar vår nya skuggbudget är det jobben som står i fokus. När regeringen tillträdde hade den som huvudmål att minska arbetslösheten. I dag kan alla se att de har misslyckats. När regeringen tillträdde fanns det 7 079 personer i Östergötland som hade varit arbetslösa längre än sex månader, nu sex år senare...

Arbete och näringsliv

  Vi vill att Du som väljare ger oss följande uppdrag inom området ”Arbete och näringsliv”: Vänsterpartiet ser inte näringslivsfrågorna som ett avgränsat politikområde. Förutsättningarna för företagande skapas genom samma utveckling som leder till ett allmänt gott samhälle. Nyckelfrågorna handlar om utbildningsnivå, infrastruktur, nivån på samhällsservicen och inte minst det kulturella klimatet. Däremot måste samtliga politikområden granskas och bearbetas också utifrån ett kommunalt näringslivsengagemang, där rationell service, närvaro, kompetens och kreativitet samspelar. Kommunen har en viktig roll som ortens största arbetsgivare. Det borde...