Kategori: Region Östergötland

Lördagens valkonferens spikade riksdags- och regionlistor

Nu har Vänsterpartiet Östergötlands valkonferens avslutats och listorna för nästa års riksdags- och regionfullmäktigeval fastslagits i stor enighet! På riksdagslistan står i tur och ordning: Linda Snecker, Norrköping, Peter Butros, Norrköping, Lilibet Gustafsson, Finspång   På Regionlistan står i tur och ordning: Emil Broberg, Linköping, Malin Östh, Söderköping, Ricardo Olivares, Norrköping, Jessica Eek, Linköping   På plats 5 på Regionlistan och neråt har vi 5 olika valsedlar. På dessa 5:e platser står denna gång: Jane Carlsson, Linköping, Mona Olsson, Norrköping,...

Regionfullmäktige 21-22/11 – Allt större nedskärningar hotar

Huvudpunkten på Regionfullmäktige var finansplanen, en sorts uppföljning på vårens budget som handlar om regionens ekonomi de kommande tre åren. Vänsterpartiets gruppledare Emil Broberg berättade att sjukvården i Östergötland befinner sig i kris, S, MP och högern föreslår besparingar på uppåt 700 miljoner på tre år. Det är så klart alldeles galet för mycket för att vara realistiskt. Region Östergötland har dessutom strukturjusterat den lägsta skatten i hela Sverige. Dessutom minskar effektiviteten i sjukvården just nu, sannolikt för att besparingarna...

Emil Broberg

Medlemsmöte om lasarettet 7 februari

Medlemsmöte om lasarettet Vi får besök av Emil Broberg som är vår representant i Region Östergötland. Tisdagen 7/2 Klockan 18:30 Partilokalen, Folkets Hus, Motala. Utöver det senaste nytt när det gäller det avbrutna samarbetet här i Motala – kommer Emil bland annat att berätta om sjukvården, om regionens ekonomi och om alla turer när det gäller lasarettet här i Motala. ”De tre östgötska akutsjukhusen ska drivas samhället i landstingets regi, utan vinstintresse, för att garantera kvalitet och långsiktighet för medborgarna.”...

Emil Broberg

Vänsterkritik mot (S) – Stoppa privatiseringar!

Vänsterpartiet står nu ensamt kvar som kritiker till fortsatt privat drift av välfärd inom Östgöta Regionen. ”Tragiskt, anmärkningsvärt och ett demokratiskt problem.” kommenterar Emil Broberg, Gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland, detta besked. Vänsterpartiet, med Emil Broberg i spetsen, riktar skarp kritik mot (S) för den tydliga svängning som nu sker inom Regionen. Från (S) sida, inför valet 2014, var retoriken sådan att privatiseringarna inom verksamheter …i Motala skulle stoppas.Regionen skulle återerövra den i Motala privatdrivna välfärden. Verksamheten vid Motala...

Franco Sincic och Kerstin Lundberg

Var är dialogen med landsbygden?

Den 20 juni verkställdes majoritetspartiernas (S, MP, L, C) beslut i Region Östergötland om att helt lägga ner 28 linjer på landsbygden och dra ner trafiken kraftigt på ytterligare 16. Istället flyttar man pengarna, omkring 25 miljoner, till ännu mer kollektivtrafik i Norrköping och Linköping. Göran Gunnarsson (C) är ordförande i trafiknämnden och anser att ”för de linjer som nu läggs ner är bedömningen att arbetspendlingen med kollektivtrafiken är i det närmaste försumbar”. Gunnarsson räknar medvetet bort alla de skolbarn...

C berövar landsbygden dess framtid

Den 20 juni valde majoritetspartierna (S, MP, L,C) i Region Östergötland att helt lägga ner 28 linjer på landsbygden och dra ner trafiken kraftigt på ytterligare 16 linjer. I stället väljer man att flytta pengarna, omkring 25 miljoner, för att köra mer kollektivtrafik i Norrköping och Linköping. Göran Gunnarsson (C) är ordförande i Trafiknämnden och anser att ”för de linjer som nu läggs ner är bedömningen att arbetspendlingen med kollektivtrafiken är i det närmaste försumbar vilket ger väldigt dyra linjer...

Kvällsmöte 13 juni. Emil Broberg: Vad vill vi med Region Östergötland.

Öppet möte för alla intresserade. Kom dit och uppdatera dig på landstingets/regionens politik. 13 juni 2016 kl 18:00 kommer nämligen Emil Broberg till oss och presenterar budgeten för regionen. Emil är Vänsterpartiets gruppledare i Region Östergötland (och i SKL, Sveriges kommuner och landsting). Tidigare partistyrelseledamot. Vi bjuder på kvällsfika. Biblioteksingången, Folkets Hus i Motala, till höger förbi innertrappan.

Franco Sincic och Kerstin Lundberg

Låg nivå på debatten om Godegård

Debattartikel i MVT 2016-03-23: I sin replik till Vänsterpartiet använder Göran Gunnarsson en väldigt låg debattnivå där han kallar våra ståndpunkter för trams. Det tyder på avsaknad av egna hållbara argument. Faktum är att det vi skrev i vår debattartikel stämmer. Göran Gunnarsson var mycket negativt inställd till tågstoppet i Godegård från första början. Den som vill kan se svaret på vår interpellation i fullmäktige 2015-11-23/24 där Gunnarsson innan något underlag fanns uttrycker: ”…har jag personligen inställningen att det resandeunderlag...

Regionfullmäktige- osäkra anställningar, privatiseringar och kollektivtrafikbiljetter

Som vanligt var Vänsterpartiet det mest aktiva oppositionspartiet på årets första Regionfullmäktige 17 februari. Vår gruppledare Emil Broberg inledde med att i en motion kritisera Regionens utpräglat nyliberala och ekonomifixerade styrmodell. Gällande de mätbara resultaten presterar Regionen bra. Men frågan är vad som mäts i sådana nyliberala modeller? För i folkhälsa ligger Östergötland tvärtom under genomsnittet på nästan alla områden. Nej, dagens nyliberala och väldigt byråkratiska modell är förlegad och S i Östergötland borde våga göra det som regeringen gör...

Franco Sincic och Kerstin Lundberg

Stäng inte dörren för Godegård!

På den senaste Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) beslutade majoriteten bestående av C, MP, S och L att säga nej till en provverksamhet med tågstopp i Godegård. Tyvärr hade det föregåtts av att också Region Örebro Län och trafikutföraren tydligen svängt från sin tidigare positiva inställning och sagt nej. Vi från Vänsterpartiet hade mycket gärna sett försöksverksamhet med tågstopp i Godegård. För oss är det också viktigt att poängtera att vi inte alls ser på saken såsom TSN:s ordförande Göran Gunnarsson...

Franco Sincic (V) på regionfullmäktigemöte

Rapport från Regionfullmäktige

Den 23-24 november var det återigen Regionfullmäktige i Östergötland Denna gång behandlades bland annat Finansplanen. Det är en sorts uppföljning av budgeten när man vet mer om hur ekonomin ser ut för Regionen och debatten blev också väldigt lik budgetdebatten. Det som är tydligt är att Vänsterpartiet lägger några 100 miljoner mer på sjukvården och kollektivtrafiken än vad majoriteten gör. Det möjliggörs genom att vi inte sparar lika mycket som dom andra partierna gör. Regionen kommer snart att ha ett...

Låt Godegård testa tågstopp

På den senaste trafik- och samhällsplaneringsnämnden hade det inkommit skrivelser och underlag för att testa ett tågstopp i Godegård norr om Motala. Initiativet kommer från ortsborna själva som föreslår en testperiod på några år. ”Tåg i bergslagen” har sagt att de gärna stannar i Godegård och Motala kommun finansierar en tillfällig perrong och övriga utgifter under försöksperioden. Trafikverket ställer sig positiva till förslaget om Regionen är positiv. Beslut i ärendet kommer sannolikt att tas i nämnden 3 december då ett...

Heldag på Regionfullmäktige Östergötland

Onsdagen den 7 oktober hölls ett mycket långt sammanträde i Regionfullmäktige Östergötland. Vänsterpartiet Östergötland hade inte mindre än 10 motioner uppe. Emil Broberg undrade bl.a. varför Motala Lasarett inte återtagits i offentlig regi, och ha pratade också om vikten av anställningstrygghet för bussförare vid upphandlingar. Tobias Holmberg förde vår talan i motionen om att utreda ekonomiska trösklar i sjukvården. Malin Östh föredrog vänsterns motion om att ta tillbaka städningen av våra vårdlokaler i offentlig regi. Städpersonal, vård, hygien och i...

Majoriteten lägger ner 28 landsbygdslinjer!

Vänsterpartiet gick den 20 augustri emot majoritetens (S, C, MP, FP) beslut om att lägga ner busslinjer i Region Östergötlands Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. 28 av länets landsbygdslinjer läggs ner och hela 16 linjer får reducerat utbud från 2016. Vänsterpartiets representant i nämnden är Franco Sincic från Mjölby: – Det är tragiskt att majoriteten med Centerpartiets Göran Gunnarsson i spetsen med ett klubbslag lägger ner 27 linjer och därmed deltar i avvecklingen av Östergötlands landsbygd. Resurserna flyttas istället till Linköpings tätort...

Vill inte S ha bra arbetsvillkor?

Debattartikel i MVT 2015-11-05: På regionfullmäktige i april röstade majoriteten i regionen (S, MP, C, FP) nej till Vänsterpartiets motion om ”Vita Jobb-modellen”. Modellen är framtagen av fackföreningarna och syftar till att motverka svartarbete och social dumping vid offentlig upphandling. Regionen upphandlar för mycket stora summor och vi vill helt enkelt se till att det sker med schyssta villkor. När oseriösa företag vinner upphandlingar så är det ofta de anställda som drabbas och tvingas jobba med dåliga villkor och låg...