Kategori: Landsting

Lördagens valkonferens spikade riksdags- och regionlistor

Nu har Vänsterpartiet Östergötlands valkonferens avslutats och listorna för nästa års riksdags- och regionfullmäktigeval fastslagits i stor enighet! På riksdagslistan står i tur och ordning: Linda Snecker, Norrköping, Peter Butros, Norrköping, Lilibet Gustafsson, Finspång   På Regionlistan står i tur och ordning: Emil Broberg, Linköping, Malin Östh, Söderköping, Ricardo Olivares, Norrköping, Jessica Eek, Linköping   På plats 5 på Regionlistan och neråt har vi 5 olika valsedlar. På dessa 5:e platser står denna gång: Jane Carlsson, Linköping, Mona Olsson, Norrköping,...

Regionfullmäktige 21-22/11 – Allt större nedskärningar hotar

Huvudpunkten på Regionfullmäktige var finansplanen, en sorts uppföljning på vårens budget som handlar om regionens ekonomi de kommande tre åren. Vänsterpartiets gruppledare Emil Broberg berättade att sjukvården i Östergötland befinner sig i kris, S, MP och högern föreslår besparingar på uppåt 700 miljoner på tre år. Det är så klart alldeles galet för mycket för att vara realistiskt. Region Östergötland har dessutom strukturjusterat den lägsta skatten i hela Sverige. Dessutom minskar effektiviteten i sjukvården just nu, sannolikt för att besparingarna...

Emil Broberg

Medlemsmöte om lasarettet 7 februari

Medlemsmöte om lasarettet Vi får besök av Emil Broberg som är vår representant i Region Östergötland. Tisdagen 7/2 Klockan 18:30 Partilokalen, Folkets Hus, Motala. Utöver det senaste nytt när det gäller det avbrutna samarbetet här i Motala – kommer Emil bland annat att berätta om sjukvården, om regionens ekonomi och om alla turer när det gäller lasarettet här i Motala. ”De tre östgötska akutsjukhusen ska drivas samhället i landstingets regi, utan vinstintresse, för att garantera kvalitet och långsiktighet för medborgarna.”...

Emil Broberg

Vänsterkritik mot (S) – Stoppa privatiseringar!

Vänsterpartiet står nu ensamt kvar som kritiker till fortsatt privat drift av välfärd inom Östgöta Regionen. ”Tragiskt, anmärkningsvärt och ett demokratiskt problem.” kommenterar Emil Broberg, Gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland, detta besked. Vänsterpartiet, med Emil Broberg i spetsen, riktar skarp kritik mot (S) för den tydliga svängning som nu sker inom Regionen. Från (S) sida, inför valet 2014, var retoriken sådan att privatiseringarna inom verksamheter …i Motala skulle stoppas.Regionen skulle återerövra den i Motala privatdrivna välfärden. Verksamheten vid Motala...

Franco Sincic och Kerstin Lundberg

Var är dialogen med landsbygden?

Den 20 juni verkställdes majoritetspartiernas (S, MP, L, C) beslut i Region Östergötland om att helt lägga ner 28 linjer på landsbygden och dra ner trafiken kraftigt på ytterligare 16. Istället flyttar man pengarna, omkring 25 miljoner, till ännu mer kollektivtrafik i Norrköping och Linköping. Göran Gunnarsson (C) är ordförande i trafiknämnden och anser att ”för de linjer som nu läggs ner är bedömningen att arbetspendlingen med kollektivtrafiken är i det närmaste försumbar”. Gunnarsson räknar medvetet bort alla de skolbarn...

Kvällsmöte 13 juni. Emil Broberg: Vad vill vi med Region Östergötland.

Öppet möte för alla intresserade. Kom dit och uppdatera dig på landstingets/regionens politik. 13 juni 2016 kl 18:00 kommer nämligen Emil Broberg till oss och presenterar budgeten för regionen. Emil är Vänsterpartiets gruppledare i Region Östergötland (och i SKL, Sveriges kommuner och landsting). Tidigare partistyrelseledamot. Vi bjuder på kvällsfika. Biblioteksingången, Folkets Hus i Motala, till höger förbi innertrappan.

Regionfullmäktige- osäkra anställningar, privatiseringar och kollektivtrafikbiljetter

Som vanligt var Vänsterpartiet det mest aktiva oppositionspartiet på årets första Regionfullmäktige 17 februari. Vår gruppledare Emil Broberg inledde med att i en motion kritisera Regionens utpräglat nyliberala och ekonomifixerade styrmodell. Gällande de mätbara resultaten presterar Regionen bra. Men frågan är vad som mäts i sådana nyliberala modeller? För i folkhälsa ligger Östergötland tvärtom under genomsnittet på nästan alla områden. Nej, dagens nyliberala och väldigt byråkratiska modell är förlegad och S i Östergötland borde våga göra det som regeringen gör...

Franco Sincic och Kerstin Lundberg

Stäng inte dörren för Godegård!

På den senaste Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) beslutade majoriteten bestående av C, MP, S och L att säga nej till en provverksamhet med tågstopp i Godegård. Tyvärr hade det föregåtts av att också Region Örebro Län och trafikutföraren tydligen svängt från sin tidigare positiva inställning och sagt nej. Vi från Vänsterpartiet hade mycket gärna sett försöksverksamhet med tågstopp i Godegård. För oss är det också viktigt att poängtera att vi inte alls ser på saken såsom TSN:s ordförande Göran Gunnarsson...

Franco Sincic (V) på regionfullmäktigemöte

Rapport från Regionfullmäktige

Den 23-24 november var det återigen Regionfullmäktige i Östergötland Denna gång behandlades bland annat Finansplanen. Det är en sorts uppföljning av budgeten när man vet mer om hur ekonomin ser ut för Regionen och debatten blev också väldigt lik budgetdebatten. Det som är tydligt är att Vänsterpartiet lägger några 100 miljoner mer på sjukvården och kollektivtrafiken än vad majoriteten gör. Det möjliggörs genom att vi inte sparar lika mycket som dom andra partierna gör. Regionen kommer snart att ha ett...

Låt Godegård testa tågstopp

På den senaste trafik- och samhällsplaneringsnämnden hade det inkommit skrivelser och underlag för att testa ett tågstopp i Godegård norr om Motala. Initiativet kommer från ortsborna själva som föreslår en testperiod på några år. ”Tåg i bergslagen” har sagt att de gärna stannar i Godegård och Motala kommun finansierar en tillfällig perrong och övriga utgifter under försöksperioden. Trafikverket ställer sig positiva till förslaget om Regionen är positiv. Beslut i ärendet kommer sannolikt att tas i nämnden 3 december då ett...

Majoriteten lägger ner 28 landsbygdslinjer!

Vänsterpartiet gick den 20 augustri emot majoritetens (S, C, MP, FP) beslut om att lägga ner busslinjer i Region Östergötlands Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. 28 av länets landsbygdslinjer läggs ner och hela 16 linjer får reducerat utbud från 2016. Vänsterpartiets representant i nämnden är Franco Sincic från Mjölby: – Det är tragiskt att majoriteten med Centerpartiets Göran Gunnarsson i spetsen med ett klubbslag lägger ner 27 linjer och därmed deltar i avvecklingen av Östergötlands landsbygd. Resurserna flyttas istället till Linköpings tätort...

S svängde höger och valde Wallenberg på lasarettet

Alliansen förlorade makten i Landstinget i Östergötland. Väljarna röstade för en annan politisk färdriktning. Många var efter åtta år ordentligt trötta och förbannade på vinstjakt och Alliansens privatiseringspolitik i hälso- och sjukvården. Tyvärr valde Socialdemokraterna att snabbt göra en kraftig högersväng. De hade i smyg funnit nya vänner i Folkpartiet och Centerpartiet. Tillsammans med Miljöpartiet blev det i stället denna fyrklöver som bildade ny majoritet i landstinget. I eftergift till de borgerliga partierna offrade Mats Johanssson (S) och Christoffer Bernsköld...

LiM ska bevaras – och utvecklas

Vi i Vänsterpartiet i Östergötlands landsting vill bevara och utveckla lasarettet i Motala. Det utredningsuppdrag som nu ligger hos landstingets tjänstemän innehåller alternativ om lasarettets framtid som innehåller allt från satsningar till neddragningar. Vi anser att privatiseringsexperimentet ska avslutas och att hela lasarettets organisation ska ligga i landstingets demokratiska kontroll. Lasarettet i Motala är en central och naturlig del av sjukvården i Östergötland. Vi ser att den behöver utvecklas i stället för att utsättas för besparingar och nerdragningar. De områden...

Det är dags att ta tillbaka Lasarettet i Motala

2009 beslutade de borgerliga partierna och Vrinnevilistan att privatisera delar av Lasarettet i Motala (LiM). Nu har det gått fyra år och samma partier vill förlänga denna privatisering ytterligare. Detta säger Vänsterpartiet nej till. När verksamheten privatiserades 2009 tog Proxima över men som så mycket annat av vår välfärd är det ekonomisk spekulation som styr de privata utförarna så idag är det Aleris som driver verksamheten. Det har de inte heller klarat särskilt väl. I maj i år fick landstinget...

Så skapar vi 4 879 jobb

Med Vänsterpartiets politik skulle det i Östergötland skapas 4 879 fler jobb än med regeringens politik. Totalt skulle det bli drygt 100 000 fler jobb i hela landet. När vi nu presenterar vår nya skuggbudget är det jobben som står i fokus. När regeringen tillträdde hade den som huvudmål att minska arbetslösheten. I dag kan alla se att de har misslyckats. När regeringen tillträdde fanns det 7 079 personer i Östergötland som hade varit arbetslösa längre än sex månader, nu sex år senare...

Privatiseringarna på Motala lasarett

Det meningsutbyte som det refereras till kan läsas på: http://www.e-pages.dk/motola/198/ (Bläddra till sid. 6). Vi har demokrati även i Motala. Alltså finns olika åsikter om mycket, inte minst om privatiseringar i vård och omsorg. Här har Vänsterpartiet varit tydliga från början: skattepengar ska inte gå till vinster i riskkapitalbolag och skatteflykt till skatteparadis ska stoppas. Att Andreas Norlén (M) inte håller med om detta, förstår jag. Det är ju den borgerliga regeringen som genomdrivit privatiseringarna, av ideologiska skäl, utan att ta...

Världens bästa sjukvård

I Motala startar Vänsterpartiets kampanj för ”Världens bästa sjukvård – utan privata vinster” på torsdag den 24 mars med följande aktiviteter: 1415-1530 –  Motala, ev. studiebesök på Brinkens vårdcentral. Torbjörn Björlund Riksdagen, Emil Broberg Landstinget. 1600-1700 – Torgmöte med flygbladsutdelning och fika tillsammans med Motalas Partiförening. Torbjörn Björlund Riksdagen, Emil Broberg Landstinget. 1700-1900 – Öppet möte om vårdkampanjen i ABF:s lokaler i Motala. Torbjörn Björlund Riksdagen, Emil Broberg Landstinget.

Riksdags- och landstingslistor klara

Vänsterpartiet Östergötlands valkonferens lördagen den 28 november hölls i landstingshuset i Linköping med ett fyrtiotal valda representanter för partiföreningarna i länet, partistyrelsens representant Kalle Larsson, samt bl.a. Paulina Henrichsén från Ung Vänster och vår veteran Nils Berndtsson. Under stor enighet beslutades om landstingslistor och riksdagslista för Östergötlands län. Hälso- och sjukvårdspolitiskt program samt regionalpolitiskt program antogs. Valberedningen fyllde på med ytterligare några namn innan nomineringarna avslutades och sedan följdes valberedningens förslag som även innefattade uppflyttningen av en kandidat på Linköpings...

Höj vårdförbundets löner

De flesta av vårdförbundets medlemmar är idag anställda av politiskt styrda organisationer och det är de folkvalda som de facto har ett direkt ansvar för lönenivån. Vårdförbundets medlemmar, bland annat sjuksköterskor och barnmorskor, har ett stort ansvarar för människors liv och hälsa. Trots detta viktiga och tunga arbete har de inte en lön som motsvarar deras utbildning, kompetens och ansvar. De låga lönerna beror på att sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat. Vänsterpartiet vill höja lönerna i kvinnodominerade yrken och stödjer därför Vårdförbundets...