Kategori: Stadsbyggnad

Fyra timmars kommunfullmäktigemöte – februarirapport

En kall kväll. Isnatt i hela Sverige. Kommunfullmäktige startar kl. 18:00. Tjänstgörande för Vänstern: Solveig, Anders, Rolf och undertecknad. Information om Lalandiaprojektet som rullar på tillsammans med kommunens nya simhall. Det jobbas på detaljplaner och marken i Varamon säljs, en stor del uppdelad på fem områden. Där ska vattenlandet, stugor mm byggas. Vad är god ekonomisk hushållning? Ekonomichef A Neuman gjorde en dragning. Intressant med de tre nya målen i finanserna. Sen finns det olika tolkningar angående majoritetens linje om...

Kvarteret Linden

Vänsterpartiets i Motala yttrande avseende: ”Detaljplan för Kv. Linden, Östermalm, Motala kommun”. Hela förutsättningen och syftet med utvecklingen av Kv. Linden bygger på ambitionen att skapa en stadsmässig miljö, som dessutom är attraktiv och som skapar ett sammanhang mellan Kv. Linden och övriga delar av Motala centrum. Det är av stor vikt att sambandet mellan Resecentrum och de centrala delarna av Motala förstärks. I anslutning till planområdet föreslås emellertid nu en trafiklösning som enligt vår mening motverkar detta. Vi menar...