Kategori: Natur

Stoppa försvarets övningar i Vättern

Det är dags för regeringen att sätta ner foten, att skydda Vättern och stoppa militärens planer, skriver Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. Debattartikel av Jonas Sjöstedt i Corren 2017-06-14 Stora delar av Sverige har idag brist på dricksvatten. Vi har länge tagit obegränsad tillgång på rent vatten för självklart. Nu lever vi i en ny situation. Med klimatförändringarna påverkas nederbörd och temperatur, det finns en uppenbar risk att tillgången på vatten påverkas även hos oss när klimatet ändras. Det är ett...

Öppet medlemsmöte med gäst 3/11

Torsdagen den 3 november klockan 18:30-20:00 är det dags för nästa medlemsmöte vid partilokalen i Folkets Hus. Vi kommer genomföra flera fyllnadsval: revisorssuppleant ersättare i styrelsen ersättare i kommunstyrelsen ersättare i Platen Mötet kommer att börja med information från Naturskyddsföreningen: Björn Ström kommer för att berätta om deras lokala naturvårdsprojekt ”Förstudie av förutsättningarna för ett biosfärområde inom Motalas sjönära naturlandskap och rika kulturbygd vid Vättern” eller kort och gott ”Projekt Motala Vätterbygd” som de själva säger. Vi kommer få en...

Från tidigare möte "Rädda Vättern"

Solidariskt Motala värnar Vättern

Vi i Solidariskt Motala är oroade över hur Försvarsmaktens utökade verksamhet kommer att påverka Vättern och kringliggande kommuner. Vättern har många unika värden som måste värnas. Även om vi förstår och respekterar Försvarsmaktens behov av att öva är Vättern inte en lämplig plats. Vi anser att Vätterns unika miljöer, kulturhistoriskt viktiga omgivning och roll som råvattenresurs måste prioriteras högre. För Motala är Vättern en viktig del av friluftslivet och besöksnäringen under hela året. Solidariskt Motala har under flera år drivit...

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets partiföreningar kring Vättern bildar nätverk

Pressmeddelande -Till Motala Vadstena Tidning och Östgöta Correspondenten Vänsterpartiet i Vadstena har bjudit in partiföreningar runt Vättern till bildandet av ett nätverk för Vänsterpartiets lokala partiföreningar runt Vättern. Under lördagen (28/11) träffades ett tiotal representanter från partiföreningarna runt Vättern för att diskutera, besluta och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. Syftet med nätverket är att samordna politiken kring frågor om rör Vättern och dess omgivningar. Sjön hotas bland annat av försvarets och försvarsindustrins planer på kraf-tigt ökade skjutövningar med...

Robert Harlin, Bostadsstiftelsen Platen

Vi har inte vänt ryggen

Svar på Anders Forsbergs (SD) debattartikel den 1 december. Den sorgliga utvecklingen i dag är inte att höger och vänster har slagit sig samman, vilket SD hela tiden tjatar om för att själva framstå som en nydanande kraft på folkets sida. Den sorgliga utvecklingen är att rasistiska och högerextrema partier, som Sverigedemokraterna, runt om i Europa försöker vrida tillbaka klockan till 30-talet. Baserat på en felaktig verklighetsbild serverar de lösningar som kan verka lockande men som bara tar oss längre...

Det är dags att ta Vättern på allvar

De senaste åren har det kommit nya intressenter som står på kö för att exploatera Vättern. Aven om Vättern är en stor sjö finns det en gräns för hur stor negativ miljöpåverkan den tål. Att kortsiktiga ekonomiska intressen går före miljöintressen är känt sedan länge. I Sverige har vi en lagstiftning som sätter såväl försvarets som gruvnäringens intresse före miljön och de människor som bor i områden som påverkas. På många håll i Sverige försöker människor tillsammans stoppa exploateringar som...

Rädda Vättern

Tack till er alla som var med på ABF och lyssnade på Johan Elwing från Aktion Rädda Vättern. Det är skönt att veta att det är många som vill vara med och rädda vårt dricksvatten. Men det räcker inte med ett möte – kampen går vidare. Nu på lördag är det dags för nästa insats på Stora Torget mellan klockan 10:00-14:00. Även detta möte arrangeras tillsammans med de övriga partierna i Motala kommun och vi hoppas att så många som...

Det är dags att ta Vättern på allvar!

Debattartikel publicerad i lokala/regionala tidningar runt Vättern: De senaste åren har det kommit nya intressenter som står på kö för att exploatera Vättern. Även om Vättern är en stor sjö finns det en gräns för hur stor negativ miljöpåverkan den tål. Vi måste agera mot all form av ytterligare föroreningar – Vättern är och förblir en av landets absolut viktigaste dricksvattentäkter. Idag är 250.000 människor beroende av Vätternvattnet. Att kortsiktiga ekonomiska intressen går före miljöintressen är känt sedan länge. I...

Samtalskväll om djur, natur, miljö och livsmedelsproduktion 6 maj

Vänsterpartiet i Motala bjuder in till ett samtal tillsammans med Jens Holm, riksdagen (V) och Peter Borring, LRF Östergötland. Samtalet handlar om Djur Natur och miljö Närproducerat vs transporter Livsmedel Det lilla mot det storskaliga. Dvs ett hållbart samhälle. När: Måndagen den 6 maj, klockan 18:30-20:30 Var: Hallen Ungdomscenter på Prästgatan 8 i Motala Samtalskvällen är öppen för alla som är intresserade av hur vår vi påverkar vår miljö eller hur vi påverkas av den! Vi bjuder på KRAV-fika.  

Motala lyfter mot framtiden

Vi bor i en fantastisk kommun. Tittar vi oss omkring ser vi vattnet, de böljande åkrarna och den täta granskogen. Här finns alla möjligheter till bra boende, friluftsliv, kulturupplevelser och idrottande. Motala har mycket att erbjuda som ger oss kraft att jobba för den goda utvecklingen. Piraternas SM-guld visar att kraften och möjligheterna finns. Just den kraften ska vi bygga vidare på. Den syns redan i utvecklingen i och omkring alla byggprojekt som pågår kring riksväg 50 med bron över...

Miljö och infrastruktur

Vi vill att Du som väljare ger oss följande uppdrag inom området ”Miljö och infrastruktur”: Miljöfrågorna är och kommer att vara den ojämförligt största politiska utmaningen för lång tid framöver. Vänsterpartiet anser att det offentliga samhället behöver se över de regler som styr vardagen, varvid tyngdpunkten måste förskjutas från den strikt kommersiella till en långsiktigt miljömässig. Exempelvis måste kommunala upphandlingar ta väsentligt större hänsyn till miljön, med avseende på produktionssätt, transporter mm. Utbyggnad och verklig anpassning av kollektivtrafiken är viktiga instrument. I...

TACK Djurens rätt!!!!

Så har det hänt igen. Vanvårdade djur i ”djurfabriken”. Denna gång grisar. Och hos en styrelseledamot av Swedish meat?! Ganska ofta ser vi djur plågas i olika sammanhang:vid uppfödning, transporter, slakt osv. Vi får varje gång höra att djuren har det så bra i Sverige. Detta upprepas som ett mantra. Sanningen är att djur ofta lider för att vi ska äta kött (och ibland för att vi ska ha bära päls). I MVT onsdagen den 25e november säger LRF-ordföranden P...