Kategori: Kommunstyrelsen

Kerstins krönika vecka 5

Solidariskt Motala (S, V och Mp) träffas numera varje måndag. Det är högt i tak i diskussionerna. I måndags tittade vi igenom 10-punktsprogrammet som vi har i samverkan med Tillväxt Motala, för ett bättre näringslivsklimat. Jag har, i kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslagit att vi ska ha ett bättre samarbete om ungdomsarbetslösheten. Det är ett ansvar, inte bara för kommunen, utan också för företagen. Fler möten denna vecka: styrelsemöte i kommunens fastighetsbolag, frukostmöte hos Hyresgästföreningen och kommunfullmäktigemöte. Kommunfullmäktigemötet startade med Niklas Orrenius,...

Studiebesök till Bryssel

Äntligen dags att besöka EU. En grupp från Motala kommun reste på en två dagars kunskapsresa. Vi var fem från kommunstyrelsens arbetsutskott, en tjänsteperson från varje förvaltning samt KFs ordf, elva personer således. Vi reste med tåg och flyg, det blev billigast så. Bryssel tog emot med regn och blåst. Inte en storstad jag blev förälskad i precis. Tillgängligheten är usel. Trappor, trasiga trottoarer mm. Hur gör äldre och rullstolsburna? Två tuffa dagar väntade. Vi besökte East Sweden Region Brussels...

Fria arbetskläder/skyddskläder för kommunens anställda

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående fria arbetskläder/skyddskläder för kommunens anställda. I Motala kommun får vissa anställda fria arbetskläder eller skyddskläder. Självklart behöver inte alla anställda särskilda kläder för att utföra sitt arbete. Sitter man på kontor och administrerar eller om man arbetar i skolan med undervisning behövs det kanske inte. Men utförs arbetet utomhus eller om risken för nedsmutsning är stor borde det vara en självklarhet. I kommunen finns många som, trots att de ofta arbetar utomhus och med stor...

Kommunstyrelsens strategidagar.

Den 23 oktober ägnade Kommunstyrelsen (KS), nämndernas presidier, tjänstemän och andra nyckelpersoner dagen åt företagande och kommunens roll att skapa förutsättningar för tillväxt. Förmiddagen bestod av många goda inspel i frågor som arbetsmarknad, företagstjänster och entreprenörskap i skolan. Eftermiddagen bestod av workshops i form av gruppdiskussioner och redovisningar.   Idéer och synpunkter kommer att sammanställas till ett underlag för organisationsförändring i kommunen och för samverkansplaner med t.ex. organisationen Tillväxt Motala.   Därefter tog vi i KS oss till Vadstena, där vi umgicks och...

Kommunstyrelsens senaste möte

Rapport från Kommunstyrelsen-beslutsmöte 25 september. Sista KS-mötet, då vi har både ”paddor” med alla handlingar samt pappershandlingar. Nu går vi in i IT-åldern helt. Funkade relativt bra. Vi förbättrar systemet allt eftersom. 2013 kommer KS sammanträdestider ändras radikalt. Ett möte per månad, på fm dragningar på em beslut. De beslut om tas bygger på förra månadens genomgångar och man hinner diskutera och ta reda på mer om frågorna mellan plan och beslut. Två milj kr avsattes till politiska prioriteringar bl a...

Kommunstyrelsen 28 februari

Politiska överläggningar i partigrupperna mellan 08 00- 10 00. 29 punkter på dagordningen. Här kommer ett axplock. Det kommer att bli en omstart på det brottsförebyggande arbetet i Motala kommun. Lena Henricson redogjorde för bakgrunden. Samarbetspartners är polis, restaurangägare m fl. Anders Neuman berättade om det preliminära bokslutsresultatet: 55 milj plus. Nämndernas omställningsarbete, högre skatteutfall och lägre kostnader för arbetsgivaravgifter bäddar för resultatet. Brandskyddsåtgärder för 300 000 kr går till Konsum Ringen. Det gläder mig mycket!!! Informationen om fria bussresor...

Möte med Riksdagens arbetsmarknadsutskott

Riksdagens arbetsmarknadsutskott inklusive tjänstepersoner gästade Motala i måndags. Deltog gjorde också Landshövdingen i Östergötland, vårt kommunalråd, ordf i BN och SN, kommunchef och partiernas gruppledare. Gruppen fick information om Motalas situation när det gäller arbetslöshet. Vuxna arbetslösa 12, 4 %. Ungdomar 27, 4 %. Högre än riksgenomsnitten. 789 långtidsarbetslösa. Här berättade tjänstepersoner från kommunen och arbetsförmedlingen om Ung Möjlighet, Ung Resurs, Lika Villkor och andra projekt som kommunen satsar på. Många ställde frågor. Ett bra möte. Efter två timmar bröt...

Från Kommunstyrelsens beslutsmöte i januari

Många frågor: 32 punkter på dagordningen. Här kommer ett axplock.   Motala Kommun skickar uttalande ang broavgifterna till Trafikverket o Näringsdepartementet. I Motala ska man ta betalt för personbilar, detta gäller inte Sundsvall o dess bro. Trafikverket har således behandlat de två städerna anmärkningsvärt olika. Vi protesterar!   Flera privata intressenter vill bygga villor och lägenheter bl a i Bråta, Brånshult och Borensberg. Vi ser positivt på initiativen att gemensamt utveckla kommunens attraktionskraft vad gäller boende. Motala anses som en...