Kategori: Budget

Kommunfullmäktige i november – full fart på debatten

Mötet startade med Allmänhetens frågor. Ulla Eriksson undrade hur arbetsmiljön i äldreomsorgen ska förbättras. En mycket relevant fråga. Socialnämndens ordförande svarade. Här finns mycket att agera omkring framöver. Vi kunskapar nu om sex timmars arbetsdag t ex. Revisionen presenterade sitt arbete under ledning av Ragnar Gyberg ordförande. Ett viktigt arbete att hålla koll på verksamheterna. Skattepengarna ska skötas ansvarsfullt. Hittar man oegentligheter kan man vara anonym i sina kontakter med revisionen. Man kan alltså bli Whistleblower. Efter fikat drog budgetdebatten igång. Den blev lång och livfull. Olika ideologiska vägval i ekonomiskt-politiskt förslag blev mycket tydliga. Tre budgetar låg på bordet, Solidariskt Motalas (SOM dvs. S, V och MP), Alliansens och SDs. SOM satsar på framtiden och investerar i välfärden, Alliansen bromsar och privatiserar, SDs är ett nationellt plagiat och totalt främlingsfientlig. Det senare fick många att gå upp i talarstolen för att kommentera och ställa frågor. SD satt mest tysta och flinade, svara på frågor var tydligen för svårt. Undertecknad, Anders och Rolf var uppe i debatten som efter 3,5 timmar slutade med att SOM:s mål – och resursplan (MOR),...

Tydlig budgetdebatt

Solidariskt Motalas budgetförslag vann omröstningen om budget i Motala kommunfullmäktige. Vänsterpartiets gruppledare Kerstin Lundberg (V) var mycket nöjd med debatten. – Det gick ideologiskt hårt till, vilket jag tycker om. Samtidigt var stämningen god och vi respekterade varandra. Politik och person hölls isär. Det kunde skämtas över gränserna, säger Kerstin Lundberg. – Alla var väldigt tydliga och tog debatten på djupt allvar, men efteråt kunde vi ta varandra i hand. Det var roligt, fortsätter Kerstin Lundberg. Moderaternas Caroline Unéus reserverade...

Nu bygger vi Motalas framtid

Debattartikel MVT. Onsdag 30 september presenterades Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget för 2016. Den innehåller såväl investeringar som omställning för verksamheterna. Demografin, med fler unga och fler äldre, och att vi är fler Motalabor generellt, kräver satsningar för att säkra tillgången till kommunal service och välfärd som skola, vård och omsorg, och offensiva satsningar för ökad sysselsättning. Det är bakgrunden till den skattehöjning på 50 öre som föreslagits. Omställningen sker parallellt med detta på samtliga områden, för att...

Pressmeddelande: Majoritetens budget för 2016 presenteras

Pressmeddelande: Idag presenterar S, V och MP i Motala sin budget för 2016. ”Nu bygger vi Motalas framtid” Vi ska bedriva en aktiv politik för arbete och ökad sysselsättning i kommunen. Detta innefattar ett sysselsättningspaket med traineejobb, utbildningskontrakt och extratjänster där Motala möter upp regeringens satsningar med kommunala resurser. Det är viktiga satsningar inte bara för sysselsättningens skull, utan även utifrån att rekryteringsbehovet till välfärden är stort och kommer öka. Dessutom ska vi stimulera företagstillväxten genom bättre företagsklimat, förbättrade kontaktytor...

Hållbar framtidspolitik står mot sänkta ambitioner

Debatt Svar på Alliansens debattartikel 2015-07-14. Alliansen i Motala undrar om majoriteten undersökt alla möjligheter innan skattehöjning. Svaret är att vi ser att om vi vill behålla och utveckla kvaliteten i skola, vård och omsorg, och fortsatt stå starkt i konkurrens om vår välfärdspersonal, kan vi inte skära ner. Skattehöjningen ska möta Motalas framtid som en större, bättre och starkare kommun. Vi behöver även fortsätta vårt arbete med att klimatsäkra kommunen. Vi undrar även fortsättningsvis hur man vill spara in...

Lön och arbetsmiljö viktigt

Den borgerliga Alliansen i Motala vill ta ansvar för kommunens ekonomi, men det oppositionen inte vill tala så mycket om är att ekonomi och verksamhetskvalitet hänger ihop. I en debattartikel talar man bara om hur skadligt det skulle vara att ta ut skatt av medborgarna och hur enkelt det är att pressa kommunens egna kostnader. Ett av problemen med oppositionens politik är att man tar sin hand från kommunens personal – man bryr sig inte om dem som gör jobbet...

Unikt tillfälle till ansvarsfulla ekonomiska satsningar

Majoriteten satsar offensivt för att möta Motalas utmaningar och tillvarata det ”öppna fönstret” som de statliga investeringarna gett. I gårdagens MVT fanns det en debattartikel och en ledare som har missuppfattat det ekonomiska läget i Motala kommun. Låt oss få göra en redogörelse över det ekonomiska läget. 2006 lämnade vi över en god ekonomi, ett överskott på 64 miljoner kronor till Alliansen. 2010 var de pengarna slut och den Alliansledda majoriteten drog i bromsen och planerade stora besparingar. Kommunen räddades...

Aktuellt om vår verksamhet

Vi har en månad full med aktiviteter bakom oss. Samtalen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om den kommunala budgeten pågår och idag ska vi fortsätta för att även stämma av mot regeringens budgetproposition. För övrigt så sänker Alliansen skatten med 130 miljarder kronor och lägger 4,8 miljarder till vård, skola och omsorg – vilket vi snabbt kan räkna ut – även kommer att påverka den kommunala verksamheten. Att det är en politik som gynnar de rika på de svagares bekostnad har...