Kategori: Skolan

Bort med vinstintressen i välfärden

Svar till Caroline Unérus (M) och Anna Lust (M) debattartikel i MVT 2016-11-28. Bra, vi delar uppfattningen att svensk skola, sjukvård och omsorg ska vara den bästa i världen! Precis som ni är vi övertygade om att man inte ska sätta vinst före kvalitet! Det är en självklarhet att våra skattepengar ska användas effektivt. Men uppenbarligen delar vi inte den marknadsliberala synen att vinstintressen i välfärden är positivt. Välfärden finns till för att garantera att alla ska få den bästa...

Dags att ta bort vinstjakten

Debatten om vinster i välfärden handlar i grund och botten om vilket samhälle vi vill ha. Ska vi ha ett samhälle där välfärden organiseras utifrån medborgarnas behov eller ett samhälle där företagens jakt på vinster avgör om mormor får den hjälp hon behöver? Vill vi ha ett samhälle som fungerar för alla, där det finns en bra skola för barnen oavsett var man råkar bo, eller ett samhälle där riskkapitalisternas rätt att förvandla våra gemensamma skattepengar till privata vinster går...

Stolthet över Motalas satsning på ekologisk mat

Motala kommun har höga ambitioner när det gäller maten som serveras i förskolor, skolor och vårdboenden. All personal i kostverksamheten gör sitt yttersta för att servera vällagad mat varje dag. Insikten om matens påverkan på miljö och klimat ökar och Kommunfullmäktige har antagit en kostpolicy. Den innebär att måltidsverksamheten är en del av arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Menyer anpassas efter säsong och en vegetarisk dag har införts i skolan. När kött upphandlas ska...

Ett år på en friskola – en lärares berättelse

Denna berättelse börjar våren 2011 då jag tog examen som gymnasielärare med goda betyg. Stolt och positiv gav jag mig sedan ut för att möta världen och de elever jag ville inspirera. Jag fick jobb på en friskola, fantastiskt! Jag vill dela några erfarenheter från det året. Skolan tvekade inte att lova eleverna mycket! De skulle inte bara bli kunniga utan även ”framgångsrika” och lära sig hur man blir en entreprenör. Eleverna kunde förvänta sig en professionell utbildning i toppklass!...

SD:s politik ökar klyftorna

Vi är många som ser att det finns stora behov i skolan, vården och omsorgen. Järnvägen måste rustas upp och på många håll behöver det byggas fler bostäder. Men regeringen väljer istället att prioritera skattesänkningar. För att få igenom detta behöver de Sverigedemokraternas aktiva eller passiva stöd. Och SD ger sitt stöd. De talar gärna om välfärd och jobb, men när det kommer till kritan så stödjer de en högerpolitik som ökar klassklyftorna och utarmar välfärden. Den överlägset största satsningen...

Avskaffa läxorna i skolan

  Skolans uppdrag är att ge alla elever, oavsett bakgrund, samma chans. För några veckor sedan publicerade skolverket resultaten av vårens nationella prov i år 6. De visar att den svenska skolan fortfarande är orättvis. Föräldrarnas utbildningsnivå är avgörande för hur barnen lyckas. Ändå fortsätter vi att skicka hem eleverna med läxor och förutsätter att föräldrarna ska hjälpa sina barn med dem. Regeringens medicin är att införa rätten till rutavdrag för de föräldrar som har råd att köpa läxhjälp åt...

Vem som helst kan vara lärare?

Lärarnas status behöver höjas, det tycks alla vara överens om. Lärarna ska hämtas bland åtminstone den bästa tredjedelen av en årskurs. Men, när inte ens alla platser på lärarutbildningarna är fyllda, har det blivit tvärtom. Vad är det man behöver göra för att förändra detta? Hur får vi våra bästa ungdomar att välja lärarjobbet? Ja, inte är det väl genom att sprida uppfattningen att det går att ”plocka vem som helst att vara lärare”, som man kan tolka kommunens förhandlingschefs...

Motala lyfter mot framtiden

Vi bor i en fantastisk kommun. Tittar vi oss omkring ser vi vattnet, de böljande åkrarna och den täta granskogen. Här finns alla möjligheter till bra boende, friluftsliv, kulturupplevelser och idrottande. Motala har mycket att erbjuda som ger oss kraft att jobba för den goda utvecklingen. Piraternas SM-guld visar att kraften och möjligheterna finns. Just den kraften ska vi bygga vidare på. Den syns redan i utvecklingen i och omkring alla byggprojekt som pågår kring riksväg 50 med bron över...

Samtalskvällen om skolan

På onsdagskvällen kom det ett tjugotal intresserade Motalabor till ABF för att delta i vår serie med samtalskvällar. Temat för kvällen var ”Vad blir konsekvensen av den nya skolpolitiken?”. Tillsammans med Rossana Dinamarca (V) från Riksdagens Utbildningsutskott och Nicklas Rudberg (S) Bildningsnämndensordförande genomfördes det ett mycket intressant och trevligt samtal.

Skola och förskola

Vi vill att Du som väljare ger oss följande uppdrag inom området ”Skola och förskola”: Alla säger sig vara överens om att förskolan och skolan skall ha högsta prioritet vid fördelningen av våra resurser. Alla är i verkligheten inte lika bekymrade över att minskade resurser går ut över de svagaste eleverna. Förskolans och skolans kvalitet finns hos personalen. Vänsterpartiet vill garantera eleverna välutbildad och motiverad personal. Ambitionen är att de som inte har full behörighet skall erbjudas att komplettera sin utbildning. Våra...

Tack Byman för oväntat beröm

Magnus Byman har kommenterat min debattartikel om skolan och jag skäms inte en sekund över beröm från oväntat håll. Konsensus är kraftfullare än konfrontation och ju fler partier som driver samma linje desto bättre. Men det var kanske litet otippat att just Moderaterna skulle gilla Vänsterpartiets skolpolitik. Nystart har nu höga ambitioner för framtiden, men när man tittar i facit – det vill säga i verkligheten – får man dessvärre en annan bild av skolans status och position i vår...

Skolan ska inte vara en sedelpress åt överklassen

Under den senaste mandatperioden, då överklassens representanter har styrt Sverige i form av den borgerliga alliansregeringen, har lärartätheten i svenska skolor nått nya bottennivåer. Exempelvis har gymnasieskolan gått ifrån 9,1 lärare per 100 elever till 7,9 lärare per 100 elever sedan den förra borgerliga mandatperiodens nedskärningsstorm. Istället för att förbättra kvaliteten i skolan och öka lärartätheten så försöker borgarregeringen lösa problemet genom att underlätta för stora multinationella företag att ta ut vinst på verksamheten genom att omvandla välfärden och skolan...

Cyniskt att spela på skoltrötta unga

Regeringens förändringar i skolan är ett slag i ansiktet för yrkeslinjer på gymnasiet. Samtidigt som man tjatar om att satsa på förorten driver man en förortsfientlig politik där man uppmanar elever att inte göra sig högskolebehöriga. Som vi alla vet är det oftast ungdomar med arbetarklassbakgrund som går på yrkesförberedande program, de utbildningar vars möjlighet till vidareutbildning Alliansen vill stoppa. Alla ska få möjlighet att plugga vidare. Att spela på skoltrötta ungdomar för att driva sin cyniska politik är fult...

Satsa på skolan i Motala

Under den kommande mandatperioden vill Vänsterpartiet göra stora och tydliga satsningar inom skolans område. Detta är en viktig del av vår näringspolitk. Låt oss förklara hur vi resonerar. I Motala kommun, liksom överallt annars, är välfärden helt och hållet beroende av jobben. Tillverkningsindustrin har tidigare svarat för väldigt många människors arbetsinkomster, men så är det inte längre. Förändringen är tydlig i Motala om man ser det över längre tid. Motala tillhör en grupp kommuner som står mitt i en identitetsförändring...

Eleverna är Motalas framtid

Allmänhetens frågestund är till för att alla medborgare skall kunna ställa frågor och påverka politiska beslut. Man ska då kunna förvänta sig ett bra bemötande, vilket inte skedde på senaste kommunfullmäktigemötet. Om vi förstått det rätt så har ni under en lång period arbetat med samhällsfrågor och demokrati och när ni sedan tar steget till att komma till demokratins högborg skall ni självklart mötas med den respekt ni förtjänar. Det är ett privilegium att få möta våra medborgare och då...

Byman avslöjar den moderata strategin

I kommunfullmäktige besvarade den moderatledda kommunledningens representant Magnus Byman frågor från niondeklassare om priset på skolmaten. Svaret avslöjar faktiskt mer än bara den moderata synen på skolmatspriset. Byman (M) tycker att det är nyttigt med en egenavgift för skolmaten för att något fler elever faktiskt äter skolmaten då. Men vilka elever? Är det de utsatta eleverna vars föräldrar (kanske arbetslösa eller utförsäkrade eller den ensamstående föräldern med rentav två barn på gymnasiet) har mycket små ekonomiska marginaler som plötsligt börjat äta, efter...