Kategori: Bildning

Bort med vinstintressen i välfärden

Svar till Caroline Unérus (M) och Anna Lust (M) debattartikel i MVT 2016-11-28. Bra, vi delar uppfattningen att svensk skola, sjukvård och omsorg ska vara den bästa i världen! Precis som ni är vi övertygade om att man inte ska sätta vinst före kvalitet! Det är en självklarhet att våra skattepengar ska användas effektivt. Men uppenbarligen delar vi inte den marknadsliberala synen att vinstintressen i välfärden är positivt....

Simhall kräver noggrann planering

Svar angående Christer Kustviks ledare om simhallen. Självklart förtjänar Motalaborna en modern och attraktiv simhall. Kommunen arbetar också aktivt med att ta fram en plan för hur en framtida simhall ska se ut. Det är dock viktigt att poängtera att vi inte har tagit slutgiltig ställning till om framtidens simhall ska ligga på samma plats eller byggas på någon annan plats. Att planera för en anläggning som innebär...

Dags att ta bort vinstjakten

Debatten om vinster i välfärden handlar i grund och botten om vilket samhälle vi vill ha. Ska vi ha ett samhälle där välfärden organiseras utifrån medborgarnas behov eller ett samhälle där företagens jakt på vinster avgör om mormor får den hjälp hon behöver? Vill vi ha ett samhälle som fungerar för alla, där det finns en bra skola för barnen oavsett var man råkar bo, eller ett samhälle...

Stolthet över Motalas satsning på ekologisk mat

Motala kommun har höga ambitioner när det gäller maten som serveras i förskolor, skolor och vårdboenden. All personal i kostverksamheten gör sitt yttersta för att servera vällagad mat varje dag. Insikten om matens påverkan på miljö och klimat ökar och Kommunfullmäktige har antagit en kostpolicy. Den innebär att måltidsverksamheten är en del av arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Menyer anpassas efter säsong...

Nya satsningar på fritidsanläggningar

Vänsterpartiet har kommit överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet att föreslå viktiga satsningar på aktivitetshall och framtidens simhall. Dessa hallar är efterlängtade och vi vet att dagens anläggningar inte räcker till för att täcka upp såväl skolornas, allmänhetens och föreningarnas behov av tider. Naturligtvis är vi medvetna om den debatt som en längre tid pågått mellan de som förespråkar en simhall eller en bandyhall. Egentligen har vi svårt att...

Därför värdesätter vi idrotten

Debattartikel MVT. Vi ser att idrottandet i Motala ökar och allt fler vill träna på egna villkor. Det växande idrottsintresset skapar nya behov som inte funnits tidigare. Vi som bor i Motala ställer i dag högre krav på idrottsmiljön. Motala simhall, sporthall, isstadion, idrottspark och bowlinghall är exempel på centralt belägna anläggningar med närhet till varandra. Investeringar i exempelvis en aktivitetshall och i en simhall med rekreationsdel skulle...

Klart att förskolan ska ha arbetskläder

Debattartikel i MVT: Det är verkligen trevligt – fast inte särskilt vanligt – att upptäcka att vänsterpolitik är så pass bra att borgerliga företrädare vill göra den till sin – och också driver på för att den ska genomföras snabbt. Så är det uppenbarligen med frågan om fria arbetskläder för förskolepersonal, en fråga som väcktes 2013 i kommunfullmäktige, dels av en socialdemokratisk motion (Rosemarie Karlsson och Gunnel Jarméus)...

Ett år på en friskola – en lärares berättelse

Denna berättelse börjar våren 2011 då jag tog examen som gymnasielärare med goda betyg. Stolt och positiv gav jag mig sedan ut för att möta världen och de elever jag ville inspirera. Jag fick jobb på en friskola, fantastiskt! Jag vill dela några erfarenheter från det året. Skolan tvekade inte att lova eleverna mycket! De skulle inte bara bli kunniga utan även ”framgångsrika” och lära sig hur man...

SD:s politik ökar klyftorna

Vi är många som ser att det finns stora behov i skolan, vården och omsorgen. Järnvägen måste rustas upp och på många håll behöver det byggas fler bostäder. Men regeringen väljer istället att prioritera skattesänkningar. För att få igenom detta behöver de Sverigedemokraternas aktiva eller passiva stöd. Och SD ger sitt stöd. De talar gärna om välfärd och jobb, men när det kommer till kritan så stödjer de...

Avskaffa läxorna i skolan

  Skolans uppdrag är att ge alla elever, oavsett bakgrund, samma chans. För några veckor sedan publicerade skolverket resultaten av vårens nationella prov i år 6. De visar att den svenska skolan fortfarande är orättvis. Föräldrarnas utbildningsnivå är avgörande för hur barnen lyckas. Ändå fortsätter vi att skicka hem eleverna med läxor och förutsätter att föräldrarna ska hjälpa sina barn med dem. Regeringens medicin är att införa rätten...

Vem som helst kan vara lärare?

Lärarnas status behöver höjas, det tycks alla vara överens om. Lärarna ska hämtas bland åtminstone den bästa tredjedelen av en årskurs. Men, när inte ens alla platser på lärarutbildningarna är fyllda, har det blivit tvärtom. Vad är det man behöver göra för att förändra detta? Hur får vi våra bästa ungdomar att välja lärarjobbet? Ja, inte är det väl genom att sprida uppfattningen att det går att ”plocka...

Motala lyfter mot framtiden

Vi bor i en fantastisk kommun. Tittar vi oss omkring ser vi vattnet, de böljande åkrarna och den täta granskogen. Här finns alla möjligheter till bra boende, friluftsliv, kulturupplevelser och idrottande. Motala har mycket att erbjuda som ger oss kraft att jobba för den goda utvecklingen. Piraternas SM-guld visar att kraften och möjligheterna finns. Just den kraften ska vi bygga vidare på. Den syns redan i utvecklingen i...

Samtalskvällen om skolan

På onsdagskvällen kom det ett tjugotal intresserade Motalabor till ABF för att delta i vår serie med samtalskvällar. Temat för kvällen var ”Vad blir konsekvensen av den nya skolpolitiken?”. Tillsammans med Rossana Dinamarca (V) från Riksdagens Utbildningsutskott och Nicklas Rudberg (S) Bildningsnämndensordförande genomfördes det ett mycket intressant och trevligt samtal.

Skola och förskola

Vi vill att Du som väljare ger oss följande uppdrag inom området ”Skola och förskola”: Alla säger sig vara överens om att förskolan och skolan skall ha högsta prioritet vid fördelningen av våra resurser. Alla är i verkligheten inte lika bekymrade över att minskade resurser går ut över de svagaste eleverna. Förskolans och skolans kvalitet finns hos personalen. Vänsterpartiet vill garantera eleverna välutbildad och motiverad personal. Ambitionen är att de...

Kultur och fritid

Vi vill att Du som väljare ger oss följande uppdrag inom området ”Kultur och fritid”: Vänsterpartiet ser det som viktigt att kommunens ambitionsnivå inom kultur- och fritidslivet höjs inom hela sektorn. Om man inte skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, föreningsliv och kulturskapare kommer kommunen snabbt att förlora i attraktionskraft och kommunmedborgarna förlora värdefulla kvaliteter i vardagen. Våra strävanden finns beskrivna i vårt kommunalpolitiska program. Vi vill...

Tack Byman för oväntat beröm

Magnus Byman har kommenterat min debattartikel om skolan och jag skäms inte en sekund över beröm från oväntat håll. Konsensus är kraftfullare än konfrontation och ju fler partier som driver samma linje desto bättre. Men det var kanske litet otippat att just Moderaterna skulle gilla Vänsterpartiets skolpolitik. Nystart har nu höga ambitioner för framtiden, men när man tittar i facit – det vill säga i verkligheten – får...

Skolan ska inte vara en sedelpress åt överklassen

Under den senaste mandatperioden, då överklassens representanter har styrt Sverige i form av den borgerliga alliansregeringen, har lärartätheten i svenska skolor nått nya bottennivåer. Exempelvis har gymnasieskolan gått ifrån 9,1 lärare per 100 elever till 7,9 lärare per 100 elever sedan den förra borgerliga mandatperiodens nedskärningsstorm. Istället för att förbättra kvaliteten i skolan och öka lärartätheten så försöker borgarregeringen lösa problemet genom att underlätta för stora multinationella företag...

Cyniskt att spela på skoltrötta unga

Regeringens förändringar i skolan är ett slag i ansiktet för yrkeslinjer på gymnasiet. Samtidigt som man tjatar om att satsa på förorten driver man en förortsfientlig politik där man uppmanar elever att inte göra sig högskolebehöriga. Som vi alla vet är det oftast ungdomar med arbetarklassbakgrund som går på yrkesförberedande program, de utbildningar vars möjlighet till vidareutbildning Alliansen vill stoppa. Alla ska få möjlighet att plugga vidare. Att...

%d bloggare gillar detta: