Kategori: Kerstins krönika

Fullmäktige i Fivelstad

Sista fullmäktigemötet före sommaruppehållet ägde rum i Fivelstads församlingshem. Det var trångt, varmt och trevligt. Hela gruppen som är ledamöter samt sekreterare i Kommunstyrelsens Jämlikhetsberedning (KSJB)  ställde upp och var med och presenterade vårt arbete. Delaktighet och grupparbete är våra riktmärken, och inriktningen är jämställdhet och hbtq-frågor. Viktigt och eftersatt. Vi har besökt flera verksamheter under våren: Kvinnojouren, Ungdomshälsan, Biblioteket, Hallen och jag har bokat studiebesök till Bryggan i augusti. En engagerad grupp bestående av representanter från S, Mp, L...

Det är kvinnornas tur nu! Det är Vänsterns tur nu! Det är vår tur nu!

— Jag är inspirerad av suffragetterna. Vilka kvinnor! Jag skulle säkert ha tillhört den engelska militanta grenen av rörelsen om jag varit där. De som, i sina stora hattar och långa kjolar, demonstrerade på gatorna, slog sönder butiksfönster på stan och som satt i fängelse. När jag knåpade på denna krönika ville det inte alls lossna. Att temat ska vara feminism och jämställdhet, det visste jag. Men sen då? Fick inte till någon genomtänkt och välarbetad text. Varför? Kom snart...

Kort och gott från fullmäktige i mars

Godegårdsborna är aktiva i allmänhetens frågor. Återigen var skolskjutsar mm uppe. Inget kontroversiellt under kvällen Bra utbildning från SKL i ämnet hot och våld mot politiker.Undertecknad var uppe och pratade samtalston mellan politikerkollegor. 15 procent av alla som slutar i politiken gör det pga av egna partikamrater eller ledamöter från andra partier. Kerstin Lundberg, gruppledare

Rapport från oktoberfullmäktige

De lååååånga inläggens män. Kommunfullmäktige 9 oktober 2017. Allmänhetens frågestund var intressant. Kloka skolfrågor ställdes, om skolskjutsar, Godegårdsborna skola m fl. Hyvinge är Motalas vänort i Finland. Utvecklingschef Jan Holmberg, vice ordf i KF Sira Jokkinen-Lisse och Kjell Fransson (L) besökte orten för några veckor sedan. De berättade att de var mycket positiva, ett hårt schema med mycket kultur och ett varmt välkomnade. Information från Socialnämnden. Intressant men för långt.Ibland hamnar vi i detaljer. Revisionens ordf Ragnar Gyberg gjorde ett...

Fornåsa. Kommunfullmäktige. Juni.

Sista fullmäktige för terminen blev ganska kort. En eftermiddag i demokratins tjänst. Vid punkten Allmänhetens frågor undrades det hur kommunen arbetar med våld i hederns namn. Svaren var flera, men inte tillräckliga. Finns mycket att diskutera här. Handlar till stor del om mäns våld mot kvinnor i vilken kultur som helst, men allt är inte, i sin kontext alldeles lika. Hederskulturen är komplex. Och naturligtvis oerhört patriarkal.  Bemanningscentrum ska bort och vikariehanteringen ska tillbaka till verksamheterna, dock inte på samma sätt som tidigare. Vänstern i...

Fullmäktige i maj – Kerstin Lundberg rapporterar

Fullmäktige i maj. Fyra timmar långt möte med en del intensiva diskussioner. Men först: information från revisionen, där ordföranden Ragnar Gyberg kortfattat presenterade något om revisionens arbete. Efter att varit på utbildning i regionens regi, där revision var ett tema, tycker jag dessa frågor är mer intressanta nu. Revisionen, verksamhetens hjälpande hand. Information från Föreningen Norden. Intressant. Frågan är, hur vill vi agera i samarbete med denna förening? Or not. Alliansen vidhåller att Motala kommun bör ha LOV i äldreomsorgen. Vill...

Kommunfullmäktige mars 2017

Dramatik i sista minuten. Efter att ha blivit utsparkade från samarbetet i Solidariskt Motala hade vi i Vänstern lämnat in avsägelser från alla förtroendeposter i nämnder och styrelser i kommunpolitiken. Vi gick i opposition. Men dialog pågick mellan partierna in i sista minuten före KF och en öppning kunde skönjas. Alla avsägelser togs tillbaka när dagordningen skulle spikas. Stor tystnad och förvåning märktes i lokalen. Dialogen kommer att fortsätta och vi har inte sett slutet på situationen än, men just...

Kommunfullmäktige i decembermörkret

Kerstins krönika. på kommunfullmäktige i december var: Solveig, Rolf, Anders och undertecknad. ANDT-arbetet (mot alkohol, narkotika, dopning och tobak) är viktigt i alla kommuner. Nu finns riktlinjer från regionalt håll. Den lååååånga debatten var angående avfallssystem och taxor. Många kunniga debattörer med mycken fakta. Kort sagt, miljö och ekonomi står emot varandra, som så många gånger. Fyrfackssystem för soptunnor och nya sopbilar på gång. Blir en storinvestering. Anders var uppe och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Motalas Lucia med tärnor lyste upp...