• Hem
  • Alliansens förs...
inlägg

Alliansens förslag gynnar bara SD

Svar på ”Det handlar om demokrati” i Motala Tidning 7/11 – om att Alliansen tänker ge SD arvoderad insynsplats i de stora nämndernas arbetsutskott

Alliansen i Motala hävdar att de värnar demokratin. Att deras eget förslag bara gynnar SD vill de få till en olycklig slump. Att drygt 80 procent av Motalaborna har röstat på partier som tar direkt avstånd från SD verkar inte så viktigt att ta hänsyn till.

I kommunstyrelsen (KS) finns flera allianspartier som inte säkert tagit sig dit av egen kraft. Faktum är att alliansens samarbete stängde möjligheten för bland annat V att lottas till en plats, av egen kraft, i just KS.

Alliansen hade kunnat ge SD en av sina platser i utskottet. Istället sitter i KS utskott nu, som förste vice ordförande, L som bara fick 159 röster mer än V. Samtidigt erbjuds SD, med 1 702 röster mer än L, enbart insynsplats. Alliansens påstående att de värnar Motalabornas röster och låter dem avgöra möjligheten till insyn och inflytande för olika partier håller helt enkelt inte.

Att alla utom SD ingår i en koalition är helt felaktigt. S, V och MP har en valteknisk samverkan, inget annat. Att de styrande tar sig rätten att avgöra vilka partier som ingår i koalition är fullkomligt orimligt. Kommer alla koalitioner att vara offentliga, och vad händer om koalitioner spricker under mandatperioden?

I oppositionsrådets (S) samt KS-ordförandens (M) roll ligger att ge samtliga partier i kommunstyrelsen information, men här drar alliansen slutsatsen att SD kommer gå bet – och erbjuder dem insynsplats för att avhjälpa detta. Varför gäller inte samma för V och MP?

Vi hoppas att den respekt alliansen säger sig känna för partiernas företrädare, väljare och demokratin får dem att tänka om. Att antingen, och företrädesvis, dra tillbaka förslaget och istället själva ta ansvar för att informera SD. Inget hindrar det. Alternativt ge samtliga oppositionspartier rätt till insynsplats. Först då kan vi snacka demokrati.

Rebecca Roxvret, ersättare kommunstyrelsen (V)

Peter Karlberg, ledamot kommunstyrelsen (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk