8:e mars med Vänsterpartiet

Vänsterpartiet finns på Biblioteket från 14:00 torsdagen den 8:e mars.

Kom och prata med oss: om kommunens Jämlikhetsberedning. om jämställdhet och hbtq-frågor och om jämställdhetsarbete i Vänsterpartiet. Valet handlar om jämlikhet. Vad innebär det?

Kvinnor står i bredd världen över, säger ”Stopp, nog nu!”. Vittnesmål om sexuella övergrepp i bransch efter bransch. Nära hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur långt vi kan nå, tillsammans.

Under den gångna mandatperioden har Vänsterpartiet fått igenom en rad förbättringar som framför allt gynnar kvinnor. Vi har höjt underhållsstödet till ensamstående föräldrar, höjt garantipensionen, ökat rätten till deltidsstämpling och höjt sjuk- och aktivitetsersättning.

Men mer behöver göras. Kvinnor tar fortfarande det största ansvaret för hem och familj. Kvinnor jobbar oftare ofrivillig deltid och har osäkra anställningar. Kvinnor är hemma längre med barnen. Detta får konsekvenser och i genomsnitt har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor lägre än mäns.

Vi vill inte se ännu en generation som kommer ut i livet och vänjer sig vid att män och kvinnor är olika mycket värda. Det ska inte vara en ekonomisk förlust att vara kvinna. 
Där är det politikens roll att skapa förutsättningar, så att kvinnor och män värderas lika.

Därför vill Vänsterpartiet:

  • Införa rätt till heltid
  • Ta bort anställningsformen allmän visstid
  • Att lönepolitiken och medlingsinstitutets roll ska utgå från att undervärderade löner i kvinnodominerade yrken ska öka snabbare än övriga
  • Införa en föräldraförsäkring som delas lika mellan föräldrar
  • Ha ett förändrat pensionssystem, som inte cementerar den ekonomiska orättvisan mellan män och kvinnor