NU LYFTER VI PERSONALPOLITIKEN

Rolf Hansson, Personalnämnden

Rolf Hansson, Personalnämnden

I dagarna går startskottet för etapp två i vårt långsiktiga personalarbete i Motala kommun.
Hur ser det ut med jämställdheten? Hur många visstidsanställningar har vi? Hur många personer har delade turer? Och inte minst – hur ser arbetsmiljön ut – skulle man orka arbeta heltid i verkligheten?
Det PersonalPolitiska Programmet (PPP) har funnits i fyra år nu och har under den tiden i princip varit vägledande för personalarbetet ute i verksamheterna.
Nu är det dags att ta tempen på det arbetet.
Därför har vi i Personalnämnden beställt en systematisk uppföljning av programmet. Den skall visa hur långt vi har nått. Vad är bra och fungerar som det är tänkt, vad är mindre bra och vad är det som eventuellt inte fungerar alls?
Men vi vill också få svar på några konkreta och viktiga frågor, de som nämns här i början.
Vi har visserligen under hela resan fått allehanda bilder från verksamheterna, ibland positiva och ibland negativa. Men för att veta var man bäst sätter in sina insatser och gör sina förändringar behöver man ha en mera komplett bild. Personalnämndens roll i kommunen är inte att göra brandkårsutryckningar, utan att arbeta övergripande och långsiktigt. Vardagsarbetet sköts av verksamhetsnämnderna.
En viktig möjlighet med uppföljningen – utöver att analysera själva programmet så som verkligheten nu ser ut – är att skapa ett underlag för ett kommande PPP. Vad har saknats och vilka kapitel kan tas bort? Hur har verkligheten och omvärlden förändrats sedan programmet skrevs?
Med den informationen får vi en samlad och bra plattform för en utvärdering – alltså en mera politisk bedömning utifrån de ideologiska grunder som vår politik utgår ifrån.
Tidplanen ser ut så att vi önskar en första analys av programmet under april månad. Då skall det finnas beskrivningar över verksamheten. Under resterande del av året sker sedan en politisk utvärdering, som skall ligga till grund för inriktningen av det personalpolitiska arbetet under nästa mandatperiod.

Rolf Hansson (V)
ordförande i Personalnämnden