Bra beslut om äldreboende

Anders Andersson och Carola Dieker

Allianspartierna förnekar sig inte – de kan fortfarande inte se skillnaden på att bygga och driva ett äldreboende. Att tillåta vinstdrivande företag inom välfärdsområdet är viktigare än att se till att det byggs och att verksamheten fungerar så bra som möjligt.

Vi i Vänsterpartiet är till skillnad mot Alliansen nöjda med beslutet om att låta bygga ett nytt äldreboende. Det är bra att det slutligen hittades en bra lösning och att det fattades ett beslut, om att tilldela det privata bolaget Svenska Vårdfastigheter en markanvisning samt ett samverkansavtal och ett hyresavtal i området Mossen, för uppförandet av ett nytt äldreboende.

Att argumentera som exempelvis KD:s Jan Gyllenhammar gör genom att jämföra med byggnationen av Solbacken som ett exempel på att det blir billigare med en privat utförare är intressant. Ja, det är riktigt att det var billigare att bygga äldreboendet vilket färdigställdes 2010 – alla nybyggnationer var billigare att utföra då. Då utfördes byggnationen av de som kunde bygga billigast, dvs av den kommunala bostadsstiftelsen Platen – vilket då var ett självklart val.

Denna gång blev det ett privat bolag som ska utföra byggnationen, en bra lösning, vilket Alliansen reserverade sig emot. Vi i Vänsterpartiet kan inte låta bli att le lite förvånat för det faktum att när ett privat anbud ska antas så är inte det bra!

Naturligtvis är vi medvetna om att det enda som har haft en betydelse, är det faktum att Alliansen vill släppa in vinstdrivande företag i kommunen. Företag som mer eller mindre ska få fribrev till att gör vinster med våra skattepengar.

Vi i Vänsterpartiet anser istället att det är viktigare att utveckla verksamheten, låta personalen få ett större inflytande och att tillåta ytterligare utveckling av Intraprenad som driftsform. Vi tycker det är viktigare att bygga vidare på de positiva erfarenheterna från Solbackens Intraprenad.

Vänsterpartiet vill att egenregin ska utveckla ytterligare ett boende som Intraprenad och denna gång göra det redan från början – allt för att ledningen och personalen ska få möjligheterna att utveckla handlingsutrymmet som en Intraprenad medför på bästa möjliga sätt. Och att vi får ett referensobjekt som kan jämföras mot Solbacken.

Att ta ansvar är skapa förutsättningar för Motalas duktiga personal att vara delaktiga, utvecklas och tillåta ett handlingsutrymme för ekonomi, organisation när det gäller arbetssätt/metoder. Vi behöver ge personalen möjligheten att fullt ut göra det som de är bäst på – sitt arbete!

Anders Andersson och Carola Dieker, Socialnämnden, Vänsterpartiet Motala.