Dagens pensionssystem är inte rättvist

Dagens pensionssystem är inte rättvist
Svar till Lennarts insändare i MVT 6 november 2017

Ja, där har du en klar poäng, dagens pensionssystem är inte rättvist.

Vänsterpartiet vill göra om pensionssystemet eftersom för många har alldeles för låga pensioner. Vi accepterar inte att kvinnor och arbetare missgynnas. Men eftersom vi är utestängda från att påverka själva pensionssystemet så har vi fått hitta andra vägar att förbättra för de äldre.

Vänsterpartiet har förhandlat budget med regeringen och vi varit med och tagit bort den så kallade pensionsskatten för de med allra lägst pension och drivit igenom höjt bostadstillägget, höjt tandvårdsbidrag och avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård från 85 års ålder.

Men det behövs mer. Vänsterpartiets uppfattning är att nuvarande pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv.

Dagens system är underfinansierat och detta behöver åtgärdas. Det handlar om mycket pengar, men ska ses mot bakgrund av att Sverige är rikare än någonsin. Det finns fler miljardärer här är vad det någonsin gjort förut. Att i det läget låta hundratusentals äldre leva på en alldeles för låg pension är inte anständigt.

Vänsterpartiet har föreslagit och vill se ett pensionssystem som är solidariskt finansierat och som ger ekonomisk trygghet. Systemet bör vara utformat så att människor i god tid före pensionering kan förstå och räkna ut hur stor pensionen blir.

Kerstin Lundberg
Vänsterpartiet Motala