Till Dig som är medlem både i Svenska kyrkan och i Vänsterpartiet!

För första gången ställer Vänstern i Svenska kyrkan upp i val inom Linköpings stift.

Du ska nu ha fått ditt röstkort, där du ser var och när du kan rösta. Observera att vallokalen kan ha mycket begränsad öppettid. Förtidsröstning är möjlig från 4 september till 16 september. Var och när kan du kolla med din pastorsexpedition eller på nätet enligt den instruktion som finns på röstkortet.

Vänstern i Svenska kyrkan står bl. a för öppenhet, en generös flyktingpolitik, för att verka mot orättvisor, för att minska sociala, ekonomiska och kulturella klyftor samt för ett etiskt förhållningssätt i såväl mötet med medmänniskor som i sin kapitalförvaltning.

WMer finns att läsa på: www.visk.info

Facebook: VISK-i-Linköpings stift

Vi har delat ut valsedlar till alla stiftets vallokaler, så de ska finnas. Finns de ändå inte så tar du tomma valsedlar, rosa för stiftet och gula för kyrkomötet och skriver ”Vänstern i Svenska kyrkan”.

Vill Du ha med dig egna valsedlar kontaktar du Agneta Eriksson per tel.
070-559 19 68, så skickar jag dig per post.
Allmän information om kyrkovalet