Fornåsa. Kommunfullmäktige. Juni.

Sista fullmäktige för terminen blev ganska kort. En eftermiddag i demokratins tjänst. Vid punkten Allmänhetens frågor undrades det hur kommunen arbetar med våld i hederns namn. Svaren var flera, men inte tillräckliga. Finns mycket att diskutera här. Handlar till stor del om mäns våld mot kvinnor i vilken kultur som helst, men allt är inte, i sin kontext alldeles lika. Hederskulturen är komplex. Och naturligtvis oerhört patriarkal. 

Bemanningscentrum ska bort och vikariehanteringen ska tillbaka till verksamheterna, dock inte på samma sätt som tidigare. Vänstern i Motala har aldrig trott på Bemanningscentrum som lösning på alla problem med stor pol, vikarier etc.  Nu fick vi rätt. Det har inte fungerat att ha den typen av personalhantering centralt. Och undertecknad talade kort om detta.

Många taxefrågor på dagordningen. Några motioner bl a om spontanidrottsplatsen i Tjällmo, som nu klubbades igenom.Bra!

Tjänstgörande: Solveig Hansen, Rolf Hansson, Anders Andersson och undertecknad.

Och kom ihåg! Vi är alla välkomna till Sverige……!!!!!!

Skön sommar önskar
Kerstin Lundberg, gruppledare