Fullmäktige i maj – Kerstin Lundberg rapporterar

Fullmäktige i maj.

Fyra timmar långt möte med en del intensiva diskussioner.

Men först: information från revisionen, där ordföranden Ragnar Gyberg kortfattat presenterade något om revisionens arbete.

Efter att varit på utbildning i regionens regi, där revision var ett tema, tycker jag dessa frågor är mer intressanta nu. Revisionen, verksamhetens hjälpande hand.

Information från Föreningen Norden. Intressant. Frågan är, hur vill vi agera i samarbete med denna

förening? Or not.

Alliansen vidhåller att Motala kommun bör ha LOV i äldreomsorgen. Vill se bättre underlag för beslut.

Uppdraget redan genomfört en gång och vi vet vad som skulle hända.

Anders och jag var upp i talarstolen i denna fråga.

Var Vänstern står är uppenbart och välkänt. Blev minoritetsremiss.

Väldigt många motioner. Längsta debatterna, motionen om spontanidrottsplatsen i Tjällmo. (Där Alliansen fick igenom en minoritetsremiss ang en idrottsplats i Charlottenborg istället). Märkligt landsbygdstänk.

Och motionen om incidentpublicering från flyktingboenden. Kommen från SD. Här blev det upprört. Med rätta.

Det sägs att motioner kostar 30000 kr /st att rulla genom systemet och att minoritetsremisser kostar 100000kr/st.

Jag vet inte om det är sant, men motioner och interpellationer mm är ju oppositionens möjlighet att påverka så verktygen måste de ju använda.

Majoriteten jobbar på att förenkla processen för motioner, och att korta tiden för svar, som nu ligger på max ett år. Kanske kan vi förbilliga det hela.

Kerstin Lundberg, Gruppledare