Kommunfullmäktige mars 2017

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen

Kerstin Lundberg, gruppledare kommunfullmäktige

Dramatik i sista minuten.

Efter att ha blivit utsparkade från samarbetet i Solidariskt Motala hade vi i Vänstern lämnat in avsägelser från alla förtroendeposter i nämnder och styrelser i kommunpolitiken.
Vi gick i opposition.
Men dialog pågick mellan partierna in i sista minuten före KF och en öppning kunde skönjas.
Alla avsägelser togs tillbaka när dagordningen skulle spikas. Stor tystnad och förvåning märktes i lokalen.
Dialogen kommer att fortsätta och vi har inte sett slutet på situationen än, men just nu har vi platserna tillbaka.

Plan-och miljönämnden informerade om sitt arbete. Finns mycket intressant att ta del av. Inte minst GIS.

En långkörare har varit diskussionen om kvarteret Linden. Nu spikades detaljplanen som går ut på att på södra sidan låta Coop bygga livsmedelsaffär och på norra bostäder. Alliansen reserverade sig. De har förordat bostäder på hela marken.
Undertecknad var uppe i talarstolen och biföll majoritetens förslag.

KF-mötet  blev ganska kort då alla avsägelsepunkter föll bort.

Hur det går med arbetet i majoriteten återstår att se. Sakfrågorna är för oss viktigast. Inte makten för maktens egen skull.
Kerstin gruppledare KF

1 svar

  1. Gunnar Johansson skriver:

    Jag vill se slutresultatet av förhandlingarna innan jag blir lugn.Partiets politik ska vi lägga för väljarna nästa år och då är faktiskt utfallet av förhandlingarna väsentligt för vår trovärdighet.
    Ni som känner mig vet vad jag tycker om borgerliga utförsäljningar och privatiseringar. Jag är fullt medveten om vad som sker om Alliansen får makten. Men det jävliga är att med ett svagt vänsterparti blir det lika illa. Jag vill lägga fram en stark vänsterpolitik OCH ett starkt vänsterparti som backar upp sin politik under valrörelsen 2018