Vi är inte till salu!

En kort kommentar till alla våra politiska motståndare i såväl Alliansen som Sverigedemokraterna. Det är alltid intressant att läsa den desinformation som ni i besvikelsen sprider på sociala medier. Men —Vänsterpartiet Motala har aldrig och kommer aldrig att vara till salu!
 
En konstruktiv dialog utmynnade igår i lösningar på de frågor som vi varit oense om.
Vi kunde konstatera att partierna vill värna om ett fortsatt samarbete och med det är vi nöjda.
Vi tar ansvar för väljarnas förtroende i Motala och ser till att Alliansen och SD inte får inflytande.
Vi står upp för vår politik och genom samarbetet har vi fått igenom våra krav när det gäller kvinnojouren och vinster i välfärden.
 
Jocke Höglund