Förlorade förtroenden är till för att återvinnas

Politiskt innehåll, rimlig  fördelning av inflytande, förbättrade samarbetsformer. Dessa tre ingredienser ingår i det som diskuterats tidigare idag mellan S och V. Mera om detta kommer presenteras när allt ”är fäst på papper”. Under pågående fullmäktigemöte skrev Jocke Höglund så här på vår Facebook-sida:

Efter en konstruktiv dialog under dagen har vi kunnat se lösningar på de frågor som vi tvistat om i majoriteten. Detta innebär att vi har sett det möjligt att fortsätta med samarbetet, att vi har förhindrat att Alliansen och Sverigedemokraterna får ett inflytande. Vi värnar om Motala och Motalabornas bästa.
Motala är inte till salu och vad tyst det blev i kommunfullmäktige!