Nya (S)vängar i Motala

V lämnar alla platser i nämnderna

V lämnar alla platser i nämnderna.

Nu tickar klockan och tempot höjs när det gäller svängarna här i Motala. Efter det att Socialdemokraterna och Miljöpartiet kastade ut oss ur majoriteten har S insett att de bäddat för Sverigedemokraterna som vågmästare.

Vi har ända sedan vi fick beskedet om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bryter allt samarbete med oss konstaterat att det inte är Vänsterpartiet som orsakat det politiska kaoset. Att brytningen skulle innebära ett ökat inflytande för Alliansen och Sverigedemokraterna kunde alla räkna ut, nåja nästan alla i alla fall.

Nu har vi avsagt oss alla platserna i kommunens nämnder vilket är en direkt följd att vi i en förhandling tydligt blev tillsagda att de inte ville ha något som helst stöd av Vänsterpartiet. Detta markerade de mycket tydligt och de avfärdade fullständigt det faktum att den majoriteten skulle rubbas. Att försöka samarbeta i detta läge gick helt enkelt inte.

För oss är det inte makten som är det viktigaste, vi är inte intresserade av att sitta på en massa platser bara för att släppa våra viktigaste frågor. Att konflikten började berodde i huvudsak på att vi inte fick tydliga besked och gehör för våra allra viktigaste frågor. Det var faktiskt då vi stod upp för våra kärnfrågor som S och Mp inte kunde respektera vår politik – och vi blev utkastade.

Att S och Mp ”lite överraskande upptäckt att det inte alls blev bra” och att de behöver oss för att behålla majoriteten är som sagt ingen överraskning för oss. Det är hedrande för de Socialdemokrater som håller huvudet kallt, har koll på läget och som faktiskt vill hitta en lösning. Vi har som sagt aldrig stängt några dörrar, för det är inte att ta ansvar och det är inte det bästa för Motala.

Den kovändning som S nu gör angående samarbete och att de bjuder in oss till förhandlingar så här snabbt är därmed inte helt oväntad. Vi kan konstatera att om de hade lyssnat på oss redan från början, så hade detta kaos överhuvud taget inte behövt inträffa. Samtidigt kommer det krävas en hel del för att vi åter ska kunna känna fullt förtroende för såväl S och Mp.

Som Vänsterpartister är det självklart att vara ansvarstagande, vi är konsekventa och det går att lita på det vi säger. Vi vet att vi har en politik som fungerar och vi vet att vi gör skillnad. Vi kommer fortsätta att motarbeta alla former av högerpolitik i Motala oavsett vem som förespråkar den. Vinstjakten i välfärden är en fråga som tydligt handlar om vägval, om vilken sorts kommun vi ska ha.

Vi vill att i Motala ska människor känna sig del­aktiga. Vi ska leva i en kommun där vi alla tar tillvara på varandra och där vi kan lita på att vi får det stöd och den service vi behöver för att kunna leva fria liv under anständiga villkor. Vi vill att alla människor i Motala ska kunna vara stolta över att leva i ett samhälle byggt på solidaritet och jämlikhet.

Som tidigare sagt det är inte vi som stänger dörrar och vi räcker ut en hand för ett fortsatt fungerande samarbete. Men det kommer att krävas att vi återfår förtroendet för varandra, att vi redan från början blir delaktiga och att vi respekteras. Vi har i ett tidigt skede påtalat vad som orsakat problemen – nu är det upp till S och Mp att visa att de lyssnat och är villiga att göra förändringar.

Micke Sääf, Ordförande