Vi tar vårt ansvar

Vi tar vårt ansvar

 Med tanke på den uppkomna situationen i politiken här i Motala. Utan Vänsterpartiets deltagande i den politiska majoriteten de senaste åren hade inte heller Socialdemokraterna och Miljöpartiet haft möjlighet att driva sin politik. Detta samarbete har samtidigt inneburit att vi hela tiden har varit med och utformat de politiska plattformarna som styr Motala kommun.

För att tydligt klargöra situationen med Vänsterpartiet i opposition: Vi kommer i fortsättningen ta vårt ansvar i Motala kommun. De överenskommelser som vi har varit med att utforma kommer vi även i fortsättningen att stödja och vi avser inte att samarbeta med Alliansen för att förändra styrkeförhållandena inom politiken. Att Sverigedemokraterna ges utrymme till ett större inflytande är inte något som vi är intresserade av.

Självklart kommer vår oppositionsroll innebära att vi betydligt tydligare än tidigare kan stå upp för våra kärnfrågor. Nu kan vi mer öppet arbeta mot vinster i välfärden, för kvinnojouren och för att kommunen ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Men detta är inget nytt och redan tidigare har ju såväl Socialdemokrater som Miljöpartiet gjort upp med Alliansen, mot vår vilja, och försökt lägga ut verksamheter till vinstdrivande företag.

Såväl våra som socialdemokraternas och miljöpartiets väljare kan ha fullt förtroende för att vi fortsätter att agera ansvarsfullt och för en politik som vi vet fungerar i praktiken. Det är inte vi som kommer att orsaka kaos i kommunen. Makten är inte viktig för oss – det viktiga är att politiken har en tydlig vänsterprofil då detta gynnar Motala.

Vänsterpartiet i Motala