Pressmeddelande: S knäckte solidariskt Motala!

Pressmeddelande: S knäckte solidariskt Motala!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Motala har brutit samarbetet med Vänsterpartiet i Motala. Att de valt den vägen har orsaker både i sakpolitiken och i hur samarbetet har fungerat.

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen

Kerstin Lundberg, gruppledare kommunfullmäktige

Kerstin Lundberg är Gruppledare för Vänsterpartiet:

– Socialdemokraterna i Motala har länge velat privatisera mer i kommunen, främst då äldreomsorgen. Detta har vi i Vänsterpartiet självklart motsatt oss mycket kraftfullt. Vi vet att privatiseringar bara betyder att skattepengar går till privata vinster istället för till kvalitet för de äldre. Dessutom innebär privatiseringar sämre anställningsvillkor och löner för de välfärdsarbetare som gör ett så fantastiskt jobb. Upprepade gånger har S trots vårt tydliga motstånd försökt fortsätta driva den här frågan.

– Vi tycker dessutom att jämställdhetsarbetet fått alldeles för lite utrymme i Motala, det senaste exemplet är nedskärningarna på kvinnojouren. Vi har stått upp för våra kärnvärderingar, om inte S och MP kan respektera det så kommer det att slå tillbaka på dem i valet 2018.

Mikael Sääf, ordförande

Mikael Sääf är ordförande i partiföreningen i Motala:

– Det är Socialdemokraterna som skapat den här situationen genom att ställa ultimatum på vilka som ska företräda Vänsterpartiet i Motala. Sådana hot kommer vi aldrig att acceptera. Vi står helt bakom vår Gruppledare och ledamot i Kommunstyrelsen Kerstin Lundberg. Detta skapar kaos i Motalapolitiken, hur ska kommunen styras nu?  Sannolikt kommer det att betyda mer inflytande för högerpartierna. Det tycker vi är dåligt för Motala.

– Vi har suttit i samtal för att förklara vad vårt missnöje beror på; allt för reda ut situationen. Men de har valt att inte vilja lösa konflikten. Vi har uppskattat samarbetet med S och Mp, men vi sitter inte vid makten för maktens egna skull. Konflikten beror i huvudsak på att vi inte har fått tydliga besked och gehör för våra allra viktigaste frågor.

För mer information kontakta:

Micke Sääf ordförande Vänsterpartiet Motala – 070-317 40 01
Jocke Höglund politisk sekreterare Vänsterpartiet Motala – 072-725 89 00