Vänsterkritik mot (S) – Stoppa privatiseringar!

Emil BrobergVänsterpartiet står nu ensamt kvar som kritiker till fortsatt privat drift av välfärd inom Östgöta Regionen.

”Tragiskt, anmärkningsvärt och ett demokratiskt problem.” kommenterar Emil Broberg, Gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland, detta besked.

Vänsterpartiet, med Emil Broberg i spetsen, riktar skarp kritik mot (S) för den tydliga svängning som nu sker inom Regionen. Från (S) sida, inför valet 2014, var retoriken sådan att privatiseringarna inom verksamheter i Motala skulle stoppas.Regionen skulle återerövra den i Motala privatdrivna välfärden. Verksamheten vid Motala lasarett skulle återtas i offentlig regi för att trygga vilkoren för en jämlik vård av hög kvalitet.

Den reella, i samarbete med MP, C och L, nu förda politiken är väsensskild den retorik som fördes únder valrörelsen 2014. Istället får nu marknadsliberalismen fortsatt blomma ut i Motala, med Vänsterpartiet som enda kvarvarande kritiker.

Vänsterpartiet är en garant för ökade satsningar på vård, skola och omsorg med fokus på att skapa en jämlik välfärd med högre tillgänglighet för folket. Det skapar ett mer solidariskt samhälle.

Den i Östgöta Correspondenten publicerar artikeln där Emil Broberg interjuvats finns tillgänglig via: http://www.corren.se/nyheter/s-bryter-sitt-enda-konkreta-vallofte-om4432172.aspx, per 2016-12-23