Kommunfullmäktige i decembermörkret

Kerstins krönika.

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen

Kerstin Lundberg, gruppledare kommunfullmäktige

på kommunfullmäktige i december var: Solveig, Rolf, Anders och undertecknad.

ANDT-arbetet (mot alkohol, narkotika, dopning och tobak) är viktigt i alla kommuner. Nu finns riktlinjer från regionalt håll.

Den lååååånga debatten var angående avfallssystem och taxor. Många kunniga debattörer med mycken fakta.

Kort sagt, miljö och ekonomi står emot varandra, som så många gånger.

Fyrfackssystem för soptunnor och nya sopbilar på gång. Blir en storinvestering.

Anders var uppe och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Motalas Lucia med tärnor lyste upp mötet med fin sång.

Motioner mm togs upp.

Mötet kändes efteråt som en bubbla utanför verkligheten. I Stadsparken vid Folkets hus knivskars en ung kille av en annan ung kille. Offret dog senare på sjukhus.

Verkligen en sorgens dag i Motala.

Kerstin Lundberg, gruppledare (V)