Bort med vinstintressen i välfärden

#hjärtavälfärdSvar till Caroline Unérus (M) och Anna Lust (M) debattartikel i MVT 2016-11-28.

Bra, vi delar uppfattningen att svensk skola, sjukvård och omsorg ska vara den bästa i världen! Precis som ni är vi övertygade om att man inte ska sätta vinst före kvalitet! Det är en självklarhet att våra skattepengar ska användas effektivt.

Men uppenbarligen delar vi inte den marknadsliberala synen att vinstintressen i välfärden är positivt. Välfärden finns till för att garantera att alla ska få den bästa vården när de behöver den. För att alla ungar ska få det stöd de behöver i skolan. För att vi ska kunna vara trygga med att vi får det vi behöver när vi blir gamla. Oavsett hur mycket pengar vi har, var vi bor, eller hur bra vi är på att prata för oss. Men när vinstjakten här fått inflytande i välfärden har den riggats om – från att vara till för oss medborgare – till att vara till för välfärdsbolagen och deras ägare!

Ibland hörs frågan ”Varför ska man få bygga en skola med vinst men inte driva den med vinst?” Svaret är att det är stor skillnad på att bygga ett hus och att utbilda barn eller vårda sjuka människor där. Olika regler passar helt enkelt för olika typer av verksamhet. En dåligt byggd skola kan man kräva ersättning för, men det finns ingen ersättning som är tillräcklig för en elev som fått en dålig utbildning! Kvaliteten på ett husbygge är det lätt att mäta, men det är svårt när det gäller till exempel omsorgen om en människa i livet slutskede. Där måste vi kunna lita på att drivkraften är bästa möjliga omsorg, inte att göra vinst.

Seriösa privata alternativ som återinvesterar sina överskott gynnas om de slipper konkurrens från stora vinstdrivna bolag. Vi har sett flera exempel på konkurser, missförhållanden och underbemanning som har drivits fram av girighet. Att sådana ägare inte sysslar med vård, skola och omsorg är bra för kvaliteten! Kvar blir de som valt att driva välfärdsverksamheter av andra skäl än att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Frågan är inte om vi ska ha valfrihet i välfärden eller inte, där är vi alla överens. Frågan är om det är vinstjakten som ska styra välfärden eller inte! Sveriges välfärd är, trots växande problem, alltjämt ett föredöme runtom i världen. Allt är inte och har inte varit perfekt. Men vi vill utveckla det som varit bra, som jämlikheten och effektiviteten, och förbättra annat, genom att exempelvis göra den mer flexibel för brukare och personal och öka deras inflytande. En förutsättning för det är att skattepengar går till just det som de är avsedda för!

Kerstin Lundberg (V) Gruppledare Motala

Mikael Sääf (V) Ordförande Motala