Ett avgörande politiskt vägval

#hjältavälfärdSvar till: Hans Lindmans insändare i MVT 2016-11-26.

Du efterlyser tydligare begrepp och formuleringar med underbyggnad. Självklart finns det fakta som vi kan använda. Inom hälso- och sjukvården har vi sett segregerande effekter sedan vårdmarknaden infördes. Personer med hög inkomst har helt enkelt gynnats mer än personer med låga inkomster. Personer som bor i välbärgade områden har gynnats framför de som bor i fattiga områden.

Fler än hälften, 55 procent, av de vårdcentraler som etablerats efter införandet av vårdvalssystem har etablerats i områden med mycket hög tillgänglighet och 32 procent i områden med hög tillgänglighet. Endast en vårdcentral har etablerats i områden med låg eller mycket låg tillgänglighet, vilket motsvarar 0,5 procent av alla nyetableringar.

Välfärdsutredningen visar att storstadsområden gynnades medan glesbygdsområden och förortskommuner till storstäderna missgynnades. Här i Motala kommun har vi problem att få tag på läkare till Borensbergs vårdcentral bara som ett exempel.

Striden om vinster i välfärden handlar om ett avgörande politiskt vägval för Sverige. Ska välfärden vara riggad för privata företag och riskkapitalbolag ute efter så stor vinst som möjligt? Eller ska välfärden utgå från att alla människor ska ha rätt till en god och jämlik sjukvård, skola och äldreomsorg?

Vinsterna som görs inom vårdsektorn är mycket höga. Mellan 2005 och 2013 var avkastningen på operativt kapital hela 51 procent för de privata företagen inom hälso- och sjukvården. Utredningen pekar också på risken för att välfärdens legitimitet och därmed viljan att betala skatt för en gemensam välfärd kan undermineras när stora vinster plockas ut, särskilt som många av de stora välfärdsaktörerna inte ens betalar skatt i Sverige.

Vi vet att vi har väljarna på vår sida i denna fråga. Nu är det dags för alla andra partier att visa färg. Varför tycker de att stora vinster för vårdbolagen är viktigare än en god sjukvård för alla människor, oavsett var de bor eller plånbokens tjocklek?

Kerstin Lundberg (V) Gruppledare Motala
Mikael Sääf (V) Ordförande Motala