Kerstins krönika – novemberfullmäktige

Kerstin-fullmaktige-w
Mötet startade 13 30 och innehöll frågor som ny taxa enligt alkohollagen, flera motionsvanor och tillsättandet av en ny beredning.
Beredningen ska titta på kommunens organisation, arvoden m.m.
Den består av gruppledarna plus en ledamot till från varje parti. Från Vänstern blir det då undertecknad och Jocke Höglund. Sammankallande blir KFO Elias Georges.

Vänsterns motion ang. att ha Regnbågsflaggan i fullmäktige under möten besvarades av KSO Camilla Egberth. Det gick inte hela vägen, men Prideflaggor ska inköpas och sättas upp på stan under Motala Pride.
Undertecknad talade i frågan och viftade med rekvisita, en liten flagga.
Viktigt att få upp hbtq-frågorna på bordet , som är mångfalds- och rättighetsfrågor.
Det här var ett sätt. Och lite debatt blev det.

Det stora numret på mötet var MOR ( Motala kommuns mål-och resursplan dvs. budget).
Efter lång debatt, som blev ganska ideologisk, antogs majoritetens budget. Surprise?!
Förutom S, V och Mps budget hade Alliansen lämnat in sin och SD sin.
Undertecknad talade två ggr. En gång ett flammande inlägg mot vinster i välfärden.
Rolf talade personal och löner.
Hade gärna sett alla fyra ledamöter uppe i talarstolen i en budgetdebatt.
Budgeten finns att tillgå i sin helhet om någon vill läsa.

Robert Harlin flyttar till Uppsala och avgick därför från ersättarplatsen i Platens styrelse. Vi tackar Robert och välkomnar Mats-Erik Nordin som tar över.

Tjänstgjorde: Anders, Solveig, Rolf och undertecknad.

Kerstin Lundberg, gruppledare (V)