Dags att ta bort vinstjakten

Debatten om vinster i välfärden handlar i grund och botten om vilket samhälle vi vill ha. Ska vi ha ett samhälle där välfärden organiseras utifrån medborgarnas behov eller ett samhälle där företagens jakt på vinster avgör om mormor får den hjälp hon behöver? Vill vi ha ett samhälle som fungerar för alla, där det finns en bra skola för barnen oavsett var man råkar bo, eller ett samhälle där riskkapitalisternas rätt att förvandla våra gemensamma skattepengar till privata vinster går före allt annat?

En majoritet av väljarna i alla partier utom Liberalerna håller med Vänsterpartiet om att välfärden måste befrias från vinstjakt. En stor majoritet bestående av tre fjärdedelar, 74 procent, vill på olika sätt begränsa vinsterna i välfärdsföretag som drivs med skattepengar. Hela tolv procent vill inte att företagen ska kunna ta ut någon vinst överhuvud taget, inte ens för att återinvestera i verksamheten. Det här vill vinstförespråkarna inte låtsas om men det ska vi ständigt påminna om.

När vinstjakten får styra öppnar nya vårdcentraler i rika bostadsområden medan de stängs i områden där låginkomsttagare bor. Det betalar sig nämligen bättre att behandla överklassens förkylningar än arbetarklassens förslitningsskador. Vinstjakten i välfärden vidgar klyftorna i samhället.

När vinstjakten får styra får överklassens barn oförtjänt höga betyg eftersom konkurrensen om eleverna leder till betygsinflation. Ju mer betygen för överklassbarnen höjs, desto svårare blir det för arbetarklassungarna att ta sig in på högskolan. Som om det inte vore nog gör kraven på vinst dessutom att det blir mindre resurser kvar för att erbjuda dessa elever en bra undervisning.

Vi i Vänsterpartiet vet vad vi vill. Vi vill se en ekonomi som fungerar för alla, inte bara för de rika. Vi kan aldrig acceptera ett system där de pengar vi gemensamt avstått för att finansiera bra skolor och sjukhus hamnar i riskkapitalisternas fickor. Därför vill vi stoppa vinstjakten i välfärden.

Kerstin Lundberg, gruppledare Vänsterpartiet Motala
Mikael Sääf, ordförande Vänsterpartiet Motala