Fullmäktige i oktober

KerstinL-mini-31-Foto-Kalle
Delårsrapporten dominerade oktober månads kommunfullmäktige.
Det blev en lång debatt mellan majoritet och opposition, främst om hur kommunens ekonomi har hanterats och ska skötas i fortsättningen.
Vissa i Alliansen tror att kommunen är en koncern, ett privat företag, men skattefinansierad verksamhet är en helt annan sak, med stort ansvar och andra regler. Vi måste garantera bra välfärd – skola, vård och omsorg. Hur tjatigt det nu än låter. Alliansens svar på detta är privatiseringar. Det finns hundra argument mot, men ett som borde bita är väl att det blir dyrare, både på kort och lång sikt.

Kommunstyrelsen stod i tur att berätta om sin verksamhet. Camilla Egberth inledde och Alica Basic, chef för samhällsbyggnadsenheten presenterade de många
byggnationer, bland annat olika former av bostäder som är på gång i Motala.

De återkommande punkterna allmänhetens frågestund (flera frågeställare), motioner, interpellationer fanns på dagordningen.

Janne Holmberg, utvecklingschef, redovisade förslaget om reviderad servicegaranti. Allt i linje med att vi behöver lyfta  oss i bemötande, delaktighet och medborgardialog. Ser fram emot förslaget om servicecenter i Motala. Däremot är jag skeptisk till Policyn för alternativa driftsformer. Makten över denna, rent praktiskt, är nämnder och styrelsen. Så, se upp!!!!!

Rolf Hansson är nu ordinarie ledamot av KF för (V) och Bertil Karlsson ersättare.

Kerstin Lundberg, gruppledare