Var är dialogen med landsbygden?

Den 20 juni verkställdes majoritetspartiernas (S, MP, L, C) beslut i Region Östergötland om att helt lägga ner 28 linjer på landsbygden och dra ner trafiken kraftigt på ytterligare 16. Istället flyttar man pengarna, omkring 25 miljoner, till ännu mer kollektivtrafik i Norrköping och Linköping.

Göran Gunnarsson (C) är ordförande i trafiknämnden och anser att ”för de linjer som nu läggs ner är bedömningen att arbetspendlingen med kollektivtrafiken är i det närmaste försumbar”. Gunnarsson räknar medvetet bort alla de skolbarn och ungdomar som varje dag åkte med dessa bussar och den breda samhällsnytta den gör för de samhällen och byar som nu blir helt utan kollektivtrafikförbindelser.

Detta är ett politiskt vägval där man riktar ett hårt slag mot landsbygdens framtid. Många barn blir helt utan skolskjuts och många unga får svårt att ta sig till kompisar och fritidsaktiviteter. Det gör att den östgötska landsbygden blir mindre attraktiv för barnfamiljer och unga. Det bidrar också till att problemen med en åldrande och minskande befolkning på landet och ökande bostadsbrist och trångboddhet i städerna ökar. Det är inte en politik för social hållbarhet i hela regionen.

Nu har protesterna börjat tillta i styrka när många inte ens tar sig till skolan längre. Det var vad både vi och kommunerna varnade för innan beslutet togs, så majoriteten visste precis vad konsekvenserna skulle bli.

Att S, MP, L och i synnerhet C väljer att påskynda avvecklingen av den östgötska landsbygden är både förvånande och deprimerande. För det går att göra tvärtom. Vi i Vänsterpartiet har högre ambitioner för kollektivtrafiken och röstade nej till nedläggningarna, dessutom satsade vi i vårt budgetförslag 30 miljoner mer på främst landsbygdens kollektivtrafik.

Vi säger inte att exakt samma linjer ska ha exakt samma turer som i dag utan vi vill ha en översyn och verklig dialog med landsbygdsborna för att se till att landsbygdstrafiken på bästa sätt motsvarar de boendes behov. Det är motsatsen till majoritetspartiernas avvecklingspolitik. Vi tar ansvar för en levande landsbygd i Östergötland. Det är sådant som helt enkelt måste få kosta.

Franco Sincic (V) ledamot i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland
Kerstin Lundberg (V) gruppledare kommunfullmäktige