Kerstins krönika. Höstens första kommunfullmäktigemöte

Bussen gick till Tjällmo (kanske den enda landsortsbuss vi sett på länge).
Mötet startar alltid med allmänhetens frågestund och några frågor ställdes av Tjällmobor på plats.

Informationspunkter var:
Regional strategi för internationellt arbete. Viktig fråga, vi behöver höja blicken från vårt eget lilla sammanhang ibland.

Socialnämnden angående en budget i balans. Här vet vi ju att vi inte är överens i en oerhört viktig fråga – LOV i äldreomsorgen. Ledamöterna Anders och Carola har redan reserverat sig mot ett uppdrag i SN, som gick ut på att titta på fyra privata så kallade vårdbolag för byggande och drift av äldreboenden i Motala kommun. Alternativet egen regi fanns inte med. Högerkommuner, bara sexton stycken, har infört LOV i äldreomsorgen. Vänstern säger NEJ!

En gedigen och välarbetad cykelplan presenterades av Marie och Martin. Anders Andersson gjorde ett fint inlägg från oss i V.

Och sen över till motioner, de flesta från SD och de flesta utan att de haft koll på fakta, vilket jag påpekade i mitt inlägg, som gällde Kvinnojouren.

Vi säger adjö kamrat till Andreas Karlsson, som börjat plugga på annan ort. Länsstyrelsen ska räkna om, utifrån valresultatet. Troligen blir det Bertil Karlsson som blir ny ersättare (tillsammans med Sofia-Maria Lundberg, och Rolf Hansson blir ordinarie). Välkommen Bertil!

Tjänstgjorde: Kerstin, Anders, Solveig, Rolf.

Kerstin Lundberg, gruppledare (V)