Rapport från kommunfullmäktige 18 april

Rolf Hansson, Personalnämnden

Måndagens fullmäktigesammanträde var en halvdagsövning på grund av att fjolårets bokslut skulle behandlas och fastställas. Ibland blir de debatterna rätt långa, därför tar man tid på sig. Bokslutet i sig var det inga problem med, den debatten innehöll endast ett inlägg med politisk ideologiskt innebörd och det kom förstås från Vänsterpartiet. Anders Andersson diskuterade socialnämndens underskott genom att visa att detta berodde på att vi har tvingats använda kommersiella utförare av vissa tjänster. I övrigt handlade bokslutsdebatten om huruvida kommunen har en ekonomi under kontroll eller om vi inte har det. Oppositionen anser att vi inte har god ekonomisk hushållning med det alltför knappa överskottet som finns efter 2015.

Nu kunde bokslutet inte fastställas vid dagens sammanträde. Anledningen var att frågan om ansvarsfrihet återremitterades till revisionsberedningen, och kommunallagen säger att bokslutet inte kan fastställas förrän ansvarsfrihet har beviljats.

Under bokslutsarbetet hade kommunrevisionen riktat en anmärkning mot socialnämnden och nämndens bristande kommunikation med kommunstyrelsen och KF. Revisionen hade också synpunkter på hur KS har hanterat ledning och styrning av ekonomin. I den här frågan hade det förekommit mycken skriftväxling under de allra senaste dagarna, något som revisionsberedningen behövde ytterligare tid för att begrunda. Detta var den yttersta anledningen till att besluten om bokslut och ansvarsfrihet försenas.

Den mest spännande debatten för övrigt ägde rum till följd av en motion från SD, som handlade om säkerheten vid HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Här höll socialdemokraternas Leif Cederqvist ett långt och engagerat anförande om Sverigedemokraternas politik, och som renderade Leif nånting mycket ovanligt – nämligen en lång applåd från båda sidor mittgången.

Förslaget om ett räntefritt lån till Piraterna blev också det återremitterat. Huvudkritiken från den samlade oppositionen var att lånet skulle vara räntefritt, vilket strider mot de regler som är fastställda. Återremiss blir det alltid om minst 1/3 vill ha det så.

Rolf Hansson (vice gruppledare)