Regionfullmäktige- osäkra anställningar, privatiseringar och kollektivtrafikbiljetter

RegfullmFebr16_2

Som vanligt var Vänsterpartiet det mest aktiva oppositionspartiet på årets första Regionfullmäktige 17 februari. Vår gruppledare Emil Broberg inledde med att i en motion kritisera Regionens utpräglat nyliberala och ekonomifixerade styrmodell. Gällande de mätbara resultaten presterar Regionen bra. Men frågan är vad som mäts i sådana nyliberala modeller? För i folkhälsa ligger Östergötland tvärtom under genomsnittet på nästan alla områden.

Nej, dagens nyliberala och väldigt byråkratiska modell är förlegad och S i Östergötland borde våga göra det som regeringen gör nationellt, låta kvalitet, patienter och medarbetare väga tyngre! Det är jobbigt att ifrågasätta och förändra invanda arbetssätt. Men det behöver verkligen göras och vi behöver nytänkande kring hur vi organiserar och styr sjukvården. Tyvärr höll inte den S-borgerliga majoriteten med och röstade ner förslaget.

Nästa Vänstermotion kom från Malin Östh och handlade om att upprätta vårdkontrakt inom vuxenpsykiatrisk tvångsvård. Detta finns och fungerar väl inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det handlar om att ge den intagne större makt över sin vård och är avgörande för att skapa en jämlik och värdig vård under rätt extrema förhållanden. Men av någon anledning ville majoriteten utreda istället för att införa. Om individens rättigheter och verkliga makt över sitt eget liv ska tas på allvar är det helt enkelt inte tillräckligt. Vi hoppas dock att utvecklingen i frågan blir positiv och vi kommer att fortsätta bevaka den.

Jessica Eek gick sedan upp och stödde förslaget om att man ska kunna betala med vanligt kontokort på kollektivtrafiken i Östergötland. Majoriteten motsatte sig detta å det skarpaste eftersom de ansåg att det skulle kunna störa störa arbetspendlarna. Detta system fungerar på många andra platser men är tydligen omöjligt i Östergötland där det visst ska vara så komplicerat som möjligt att resa.

Ansvarigt regionråd Göran Gunnarsson (C) förtydligade majoritetens inställning med att de inte ”kan ha fokus på den enskilde resenären”. Vänsterpartiet menar tvärtom att det vore ett mycket bra fokus för kollektivtrafiken. Emil Broberg gick sedan upp och konstaterade till fullmäktiges applåder: ”När vi diskuterar hur vi ska styra sjukvården då är debatten rätt så stillsam. Men när vi pratar om hur vi ska betala bussbiljetter så jävlar smäller det till”. Emil påtalade att det fungerade utmärkt att dra sitt betalkort i den betydligt mer omfattande kollektivtrafiken i London och att majoriteten inte borde vara så stelbent. Till saken hör också att det går utmärkt att mycket snabbt dra sitt kontokort på betaltoaletten på resecentrum i Linköping, men alltså inte på pendeltågen och stadsbussarna som utgår därifrån…

Sedan lyfte Vänsterpartiet frågan om att regionen bör sluta använda den kassa anställningsformen ”Allmän visstid” som ger arbetsgivaren rätt att säga upp folk när som helst utan vidare motivering. Här höll det S-borgerliga styret faktiskt med oss delvis och lovade att Regionen ska skärpa reglerna och satsa på att minska användandet av ”allmän visstid”. Det är ett framsteg och något vi kommer att följa mycket noga. Vi vet att anställningsformen används slentrianmässigt och i stor skala inom delar av Regionens verksamhet. Men nu ska det förhoppningsvis bli skärpning!

Regionmajoritetens nedläggningspolitik när S, MP, C och FP beslutade stängde ner Söderköpings vårdcentral kan få konsekvenser för hela primärvården. I en interpellation tog Vänsterpartiet upp frågan om majoriteten kommer att lägga ner andra Vårdcentraler som går dåligt ekonomiskt, t.ex. Skäggetorp, Boxholm och Kisa, och om inte – varför?

Är det bara där det finns privata vårdföretag som gynnas om man stänger ner de offentliga alternativen som detta sker? Så gjorde Moderaterna ju med två vårdcentraler i Norrköping förra mandatperioden och så gör Socialdemokraterna nu i Söderköping.

Svaret från Mats Johansson blev något sorts tvekande ja. Det verkar alltså som att majoriteten är mer ivrig att lägga ner när det finns privata alternativ. Det är ju intressant för hugade riskkapitalister, om man öppnar en privat vårdcentral i en lagom välmående ort så kan alltså S absolut tänka sig att lägga ner den offentliga konkurrenten. Det innebär stora profitmöjligheter!

Ricardo Olivares Miranda avslutade Regionfullmäktige med att fråga varför Syncentralen läggs ner i Norrköping. De synskadades organisationer är emot, personalen är emot. Den enda som verkar vara för är enhetschefen. Politiken vill inte fatta något beslut men Rebecca Hägg (S) försvarade ändå tjänstemännens nedläggningsbeslut med argumentet att det sparar pengar.

Majoriteten valde alltså att köra över de synskadade som själva menar att syncentralen visst klarar kvalitén och verkligen behövs i Norrköping för att resorna dit inte ska ta hela dagar att genomföra. Ska verkligen all Östgötsk hälso- och sjukvård centraliseras till Linköping? Är de synskadade en för liten väljargrupp för politikerna att ta hänsyn till eller varför vill man inte ens ta beslut i frågan?

Det är illa när politiken allt mer springer runt och klipper band vid invigningar men vägrar att ta sitt ansvar vid problem och nedläggningar.
Sammanträdet i sin helhet finns att se här: https://www.youtube.com/watch?v=MBXtj5H0j3k&spfreload=10
_______________________
Nicklas Lundström
Politisk sekreterare (V)