Stäng inte dörren för Godegård!

Franco Sincic och Kerstin LundbergPå den senaste Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) beslutade majoriteten bestående av C, MP, S och L att säga nej till en provverksamhet med tågstopp i Godegård. Tyvärr hade det föregåtts av att också Region Örebro Län och trafikutföraren tydligen svängt från sin tidigare positiva inställning och sagt nej. Vi från Vänsterpartiet hade mycket gärna sett försöksverksamhet med tågstopp i Godegård. För oss är det också viktigt att poängtera att vi inte alls ser på saken såsom TSN:s ordförande Göran Gunnarsson (C) som säger att ”Vi kommer att lägga det här bakom oss”. Hade vi haft majoritet och kunnat besluta kring hela processen hade vi gärna genomfört ett provstopp och Godegårdsfrågan kan och bör fortsätta diskuteras framöver.

De underlag som både aktivisterna i Godegård och Motala kommun tagit fram är seriösa och väl genomtänkta. Att faktiskt göra något för att främja landsbygden i området är helt enkelt värt att vissa tågresor kanske behöver ta 2 (!) minuter längre. Det skulle dessutom bara gälla under en försöksperiod så att vi sedan kan utvärdera, för ärligt talat har ingen av sidorna i diskussionen det verkliga svaret på hur försöket skulle sluta.

TSN fattade dock ett annat värre beslut för kollektivtrafiken på mötet 28/1. Nämnden antog nämligen ett principbeslut om att under inga omständigheter tillåta några ytterligare tågstopp i Region Östergötland. Det är ju faktiskt helt tokigt att i förväg stoppa alla tankar om att öka antalet resenärer i vår tågtrafik med ytterligare stationer. Allt för mycket makt ligger redan hos tjänstemän och hos Östgötatrafiken AB och nu hamnar ännu fler beslut längre ifrån politiken. Nej, låt nämndpolitikerna diskutera förslag på tågstopp utifrån varje falls specifika förutsättningar och fakta. Att diskutera kloka nya trafiklösningar och landsbygdsfrågor är något politikerna i nämnden borde göra oftare.

Vi är sorgsna över hur majoriteten i Region Östergötland bedriver sin kollektivtrafikpolitik. Med en Centerpartist som ordförande och en Miljöpartist som vice ordförande har man alltså beslutat om massnedläggning av landsbygdens busstrafik och sagt nej till nya tågstopp. Dessutom vill man satsa betydligt mindre skattepengar på kollektivtrafiken och höjer ständigt priserna. Vi tror att många väljare under valrörelsen kan ha fått intrycket av att Centerpartiet var ett parti som värnade landsbygden och att Miljöpartiet ville satsa på kollektivtrafik. 2018 har förhoppningsvis Östgötaväljarna och särskilt Godegårdsborna vaknat upp ur den illusionen.

Franco Sincic (V) Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Kerstin Lundsberg (V) Gruppledare Motala