Förebyggande arbete tillhör grunduppdraget

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen

Hälsocenters verksamheter finns i dag inte bara på Solbacken utan också i Gamla Stan, på Väster och en grupp på vårdboendet Strömsborg. Det rör sig om äldre som ofta inte har tränat tidigare och inte känner sig hemma på de vanliga gymmen. Ett av Hälsocenters främsta uppdrag är att motivera och arbeta förebyggande. Många äldre har aldrig tänkt tanken på att börja träna och speciellt inte vid högre ålder. Genom att de börjar träna förebygger man framtida hälsoproblem och får friskare äldre på köpet.

När det gäller frågan om osund konkurrens har den redan behandlats flera gånger, bland annat på ett möte med Konkurrensverket där också oppositionens företrädare närvarade. Hälsocenters verksamhet utgör inte osund konkurrens eftersom det handlar om en kompletterande verksamhet för en målgrupp som de kommersiella aktörerna inte når och inte riktar sig mot då de väljer bort eller inte klarar den träning som erbjuds där. Däremot tror vi att de kan nå andra grupper av äldre som inte deltar i hälsocenters verksamhet och som också kan bli motiverade att träna med hjälp av hälsocenters verksamhet. Vi vill också använda Solbacken på rätt sätt.

När Solbacken invigdes, då med Nystart Motala i majoritet, var tanken att det också skulle fungera som en samlingspunkt för andra utanför boendet. Tyvärr blev det inte så. Under flera år stod faciliteterna med pool och gym i stort sett oanvända. Befintliga lokaler bör självfallet utnyttjas i så stor grad som möjligt. Det har självklart varit viktigt att göra det i dialog med boende, anhöriga och personal så att man tillsammans kan skapa en miljö som är positiv och välkomnande för alla inblandade. Den dialogen har förts från början och måste fortsätta hela tiden.

För att få den största nyttan av verksamheten är det viktigt att rikta sig till breda målgrupper. Verksamheten är redan idag också till för de som bor på kommunens vårdboenden och inom LSS-omsorgen. Det är självklart en verksamhet som kan och bör utvecklas ytterligare. I dag använder hälsocenter ungefär 40 procent av bassängtiderna, övriga tider används av andra verksamheter. Samtidigt är det viktigt att även i fortsättningen arbeta förebyggande. En stor vinst med att äldre börjar träna och röra på sig är att man förebygger framtida ohälsa. När allt fler blir äldre blir det också allt viktigare. Genom förebyggande arbete kan allt fler få förbli friska allt längre.

Vi i Solidariskt Motala är stolta att vi kan erbjuda olika verksamheter och möjligheter som lägger grunden för det.

Anne-Lie Liljedahl (S), kommunalråd, Socialnämndens ordförande
Camilla Egberth (S), kommunalråd, Kommunstyrelsens ordförande
Ingvar Ståhl (S), gruppledare
Mats Johannesson (MP), gruppledare
Kerstin Lundberg (V), gruppledare