Första fullmäktige 2016

Tjänstgjorde: Andreas, Rolf, Sofia-Maria och undertecknad.

Allmänhetens frågor var flera, bland annat om nysvenskar får gå före i bostadsköer.

Svaret är NEJ!

Östgötakommissionens ordförande Margareta Kristenson informerade om hälsoläget i länet och i Motala. Klass och inkomst spelar stor roll för hälsan. Naturligtvis! Materialet från arbetet blir bra  för politiska beslut.
Arbetet går vidare med flera nätverk, där de tretton kommunerna representeras av tjänstepersoner och politiker. Politiker från Motala är Caroline Unéus (M) och undertecknad.

Konstutställning under pausen, med fika.

Vid punkten Internationell policy var jag uppe i talarstolen och betonade vikten av kunskap från andra länder och kulturer osv.

Många motioner och interpellationer denna gång. Livlig debatt utbröt när kommunen som arbetsgivare diskuterades. Rolf och jag deltog, tyvärr inte helt överens. Förhoppningarna ligger på förändringsarbete och framtid. Jag tror det går för sakta. Sjukskrivningar och arbetsmiljö måste lösas nu, annars ha vi för få personal kvar och rekryteringen går dessutom trögt i hela Sverige.

Detta gäller främst äldreomsorgen, men också förskolan, hemsjukvården och socialkontoret.

Alltså kvinnodominerade yrken, alltså feministisk fråga.

Kerstin Lundberg, gruppledare (V)