Stolthet över Motalas satsning på ekologisk mat

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen

Motala kommun har höga ambitioner när det gäller maten som serveras i förskolor, skolor och vårdboenden. All personal i kostverksamheten gör sitt yttersta för att servera vällagad mat varje dag. Insikten om matens påverkan på miljö och klimat ökar och Kommunfullmäktige har antagit en kostpolicy. Den innebär att måltidsverksamheten är en del av arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Menyer anpassas efter säsong och en vegetarisk dag har införts i skolan. När kött upphandlas ska svenska djurskyddskrav följas. Det arbetas också aktivt för att minska matsvinnet.

Riksdagen har beslutat att öka andelen ekologiska livsmedel i de offentliga köken och Motala har sedan 2006, oavsett politisk majoritet, haft högre ambitioner än det nationella målet. Det är bra! Av landets 290 kommuner ligger Motala på 6:e plats (baserat på år 2014), med 45 procent ekologiska livsmedel. Vi är stolta över resultatet samtidigt som vi fortsätter att spänna bågen.

Caroline Unéus och Betty Malmberg menar att ”målet rimligtvis innebär att kommunen köper in importerade ekologiska produkter hellre än att den handlar upp livsmedel från svenska lantbrukare som odlar konventionellt”. Vidare är de oroliga att målet om ekologiska livsmedel ska dras ”in absurdum” (MVT 151212). Antagandet är felaktigt och oron obefogad. Av de 15 ekologiska produkter som har högst inköpsvärde är 12 varor svenskmärkta. De tre övriga är kaffe, bananer och hokifilé.

Eftersom varorna ändå ska importeras väljer kommunen ekologiskt. Det är skönt att veta att de som producerar kaffet på andra sidan jordklotet inte behöver hantera kemiska bekämpningsmedel som kan riskera deras hälsa. Det är också värt att påminna om att det konventionella jordbruket är importberoende bland annat av konstgödsel som kräver transport till Sverige.

Målet att uppnå 50 procent ekologiskt 2016 är högst realistiskt då utbudet ökar med efterfrågan. Det utesluter inte heller möjligheten att använda mer närproducerade livsmedel för att stödja lantbruket och livsmedelsproduktionen. Ett problem är att det ännu inte finns någon officiell definition på vad närproducerat egentligen är. Är det Motala kommun, Östergötland eller Sverige som utgör gränsen?

Nyligen har världens ledare enats om ett nytt klimatavtal. Hur vi agerar på lokal nivå spelar roll. Motala kommun är en stor inköpare av varor och har goda möjligheter att driva på utvecklingen i positiv riktning. Den politiska majoriteten tar ansvaret och ställer även i fortsättningen höga krav på att maten som serveras ska ha producerats på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.

För Solidariskt Motala Agneta Niklasson (MP), Camilla Egberth (S), Kerstin Lundberg (V)