Sista kommunfullmäktige 2015

Kerstin-fullmaktige-w

Sista kommunfullmäktige 2015.

Efter ett långt möte  i Solidariskt Motala (S, V och Mp) startade fullmäktige kl 18 på måndagkvällen 14 december.
Allmänhetens frågor flera stycken sen några informationspunkter om vänortsbesök i Daugavpils och om överförmyndarnämnden mm.

Vid punkten Interreligiöst råd var undertecknad uppe i talarstolen och poängterade två ting. Det goda i att alla samfund träffas och har en dialog, förhoppningsvis löser det missförstånd och undanröjer fördomar. Och att kommunen, polisen och samfunden ska representeras av en kvinna och en man. Viktig jämställdhetsfråga!

Anders höll ett längre inlägg innan KF klubbade igenom Motala kommuns Bostadsförsörjningsprogram. Han betonade vikten av att bygga ”blandat” (Som t ex i Bråstorp) för att undvika segregation i olika stadsdelar som Hyddmarken, Charlottenborg m fl. Vänsterpartiet vill satsa på lägenheter, inte minst ettor för ungdomar som vill flytta hemifrån.

Under pausen underhöll särskolans kör och musiker med julvisor. Bästa stunden på hela kvällen!!!

Interpellationer, motioner, KFs tider kommande år. Allt varade längre än jag trott. Vi tiotiden på kvällen stapplade vi ut i vintermörkret. Hem o sova för att tidigt börja Kommunstyrelsemöte hela tisdagen. Och ett par andra möten på kvällen. Solveig, Rolf, Anders och jag tjänstgjorde.

Jag tror att alla politiker behöver ett litet juluppehåll snart. Och alla andra som kämpar i sina liv också.

God jul allihop och kom ihåg TOMTEN ÄR RÖD!!!!!!

Kerstin, gruppledare.