Rapport från Regionfullmäktige

Den 23-24 november var det återigen Regionfullmäktige i Östergötland

Denna gång behandlades bland annat Finansplanen. Det är en sorts uppföljning av budgeten när man vet mer om hur ekonomin ser ut för Regionen och debatten blev också väldigt lik budgetdebatten.

Det som är tydligt är att Vänsterpartiet lägger några 100 miljoner mer på sjukvården och kollektivtrafiken än vad majoriteten gör. Det möjliggörs genom att vi inte sparar lika mycket som dom andra partierna gör. Regionen kommer snart att ha ett mycket stort överskott på en halv miljard och då tycker vi i Vänsterpartiet inte att det är rimligt att lägga ännu mer pengar på hög när vården skriker efter mer resurser.

Söderköpings primärvård blir privat monopol?

Malin Östh (V) på regionfullmäktige

En av de hetaste debatterna på fullmäktige handlade om att majoriteten valt att lägga ner Söderköpings Vårdcentral vilket innebär att orten får ett privat monopol inom primärvården. Socialdemokraten Christoffer Bernsköld är ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden och väljer att ignorera problemen med listningsstopp, monopol och bristande beredskap för vad som händer om den privata skulle lägga ner. Han stirrar på siffrorna och underskottet som beror på att man tyvärr tvingats ta in hyrläkare som är dubbelt så dyra. För S är det tydligen tillräcklig anledning för att lägga ner.

Den privata vårdcentralen Geria har med mycket aggressiv marknadsföring ändå bara lyckats vinna en mindre andel av de listade i Söderköping. Majoriteten, 8500 söderköpingsbor var fortfarande listade på vår gemensamt ägda vårdcentral när nedläggningsbeslutet kom. Trots att Geria gått så långt som till att använda telefonförsäljare, rekryterat med flygblad på stan och också betalat ungdomsidrottslag för att rekrytera åt dem (!). Det är inte ett seriöst agerande.

Detta mönster med att lägga ner offentliga vårdcentraler när en privat konkurrent öppnar såg vi senast i Norrköping när Kungsgatan och Vävens vårdcentral lades ner vilket ledde till ett enormt tryck på den privata konkurrenten som till och med fick neka patienter att lista sig där. Om detta mönster håller i sig så ser framtiden mycket mörk ut för den offentliga primärvården i Östergötland. Regionen har gjort allt för lite för att behålla Söderköpings Vårdcentral. Men det finns trots allt hopp och över 3000 söderköpingsbor har skrivit på en namninsamling mot nedläggningen. Läs mer av vår regionstyrelseledamot Malin Östh om kampen för att rädda vårdcentralen:

http://www.nt.se/opinion/insandare/majoriteten-har-gjort-vardcentalvalet-12271084.aspx

http://www.nt.se/nyheter/soderkoping/vill-inte-ta-till-sig-folks-oro-12284686.aspx

http://www.folkbladet.se/opinion/s-och-m-for-samma-politik-8851013.asp

Krisläge på Medicinkliniken på Vrinnevi

Malin Östh ställde sedan en interpellation och pressade majoriteten om den ohållbara situationen med personalbrist och orimliga arbetsvillkor på Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset. Situationen är så allvarlig att arbetsmiljöverket har kopplats in. Antalet platser har kraftigt dragits ner och nu hotas hela klinikens framtid. En nedläggning skulle få mycket allvarliga konsekvenser för hela Vrinnevisjukhuset och patienternas vårdkvalitet. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för klinikens framtid.

Malin uppmanade den S-ledda majoriteten att lyssna på personalen som Vänsterpartiets regiongrupp har varit och träffat. Politikerna måste agera nu, detta även om det gäller att tillåta hyrsjuksköterskor några månader på medicinkliniken. Annars riskerar verksamheten att rasa ihop. Grundbemanningen är helt enkelt för låg.

Testa Tågstopp i Godegård!

Franco Sincic argumenterade under fullmäktige för att regionen helt kostnadsfritt bör pröva att införa ett tågstopp i Godegård utanför Motala. Regionen skulle alltså inte betala vare sig infrastruktur eller perrong och inte heller trafikera sträckan, det skulle andra aktörer sköta. Det enda som behövs är ett positivt svar. Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafiknämnden från Centerpartiet var trots det negativ till förslaget. Tillsammans med sommarens planerade massnedläggning av landsbygdsbusslinjer kan man undra om majoriteten vill ha någon kollektivtrafik alls på landsbygden?

En uppdatering av ärendet är att C och majoriteten verkar ha svängt några dagar senare och var försiktigt positiva gällande försöket. Beslutet ska tas i januari. Läs mer i debattartikeln:

http://www.mvt.se/asikter/debatt/lat-godegard-testa-tagstopp-12268817.aspx

Sänk avgifterna i Folktandvården!

När det gällde avgifterna i Folktandvården så ansåg vi i Vänsterpartiet att avgifterna för de 10 vanligaste ingreppen borde sänkas. Folktandvården har mycket bra ekonomi och vi vet att avgifterna i tandvården är ett hinder för många låginkomsttagare – och då blir tandhälsa en ren klassfråga. Tyvärr vann inte heller det förslaget gehör hos majoriteten.

Nicklas Lundström (V)

Politisk sekreterare i Region Östergötland