Kommunfullmäktige i november – full fart på debatten

Mötet startade med Allmänhetens frågor. Ulla Eriksson undrade hur arbetsmiljön i äldreomsorgen ska förbättras. En mycket relevant fråga. Socialnämndens ordförande svarade. Här finns mycket att agera omkring framöver. Vi kunskapar nu om sex timmars arbetsdag t ex.

Revisionen presenterade sitt arbete under ledning av Ragnar Gyberg ordförande. Ett viktigt arbete att hålla koll på verksamheterna. Skattepengarna ska skötas ansvarsfullt. Hittar man oegentligheter kan man vara anonym i sina kontakter med revisionen. Man kan alltså bli Whistleblower.

Efter fikat drog budgetdebatten igång. Den blev lång och livfull. Olika ideologiska vägval i ekonomiskt-politiskt förslag blev mycket tydliga. Tre budgetar låg på bordet, Solidariskt Motalas (SOM dvs. S, V och MP), Alliansens och SDs. SOM satsar på framtiden och investerar i välfärden, Alliansen bromsar och privatiserar, SDs är ett nationellt plagiat och totalt främlingsfientlig. Det senare fick många att gå upp i talarstolen för att kommentera och ställa frågor. SD satt mest tysta och flinade, svara på frågor var tydligen för svårt.

Undertecknad, Anders och Rolf var uppe i debatten som efter 3,5 timmar slutade med att SOM:s mål – och resursplan (MOR), det vill säga budget, röstades igenom, därmed höjer vi skatten, för att klara välfärden, med 50 öre.

Ett flertal ärenden, motioner och interpellationer, bordlades då de som skulle svara och kommentera inte var närvarande.

Sira Jokkinen Lisse (S), vice ordförande i kommunfullmäktige slog klubban  i bordet och mötet avslutades vid halv sjutiden på kvällen.

Jag sneglade bort mot fönstret där flaggorna står under mötena och  hoppas att det snart finns ytterligare en som symboliserar tolerans och  mångfald, regnbågsflaggan…
Vi i Vänstern har motionerat om detta. Och debatten visade att Prideflaggan behövs som påminnelse om allas lika värde.

Kerstin Lundberg, gruppledare (V)