Låt Godegård testa tågstopp

IMG_1700-0

Franco Sincic, trafik- och samhällsplaneringsnämnden (V) Region Östergötland

På den senaste trafik- och samhällsplaneringsnämnden hade det inkommit skrivelser och underlag för att testa ett tågstopp i Godegård norr om Motala. Initiativet kommer från ortsborna själva som föreslår en testperiod på några år. ”Tåg i bergslagen” har sagt att de gärna stannar i Godegård och Motala kommun finansierar en tillfällig perrong och övriga utgifter under försöksperioden. Trafikverket ställer sig positiva till förslaget om Regionen är positiv.

Beslut i ärendet kommer sannolikt att tas i nämnden 3 december då ett fullödigt underlag också ska finnas på plats. Från vänsterpartiets sida har vi svårt att se några hållbara argument mot att genomföra försöket då det inte kostar regionen något. Däremot skulle många landsbygdsbor norr om Motala få mycket bättre kollektivtrafikförbindelser. Försöksverksamheten skulle dessutom ge nämnden mycket värdefull data angående resandeunderlaget för framtiden. För det ska sägas att detta enbart är ett spännande försöksprojekt, hur framtiden efter det kommer att se ut är ett separat beslut som politiken måste ta ställning till då.

Jag hoppas verkligen att de övriga partierna kommer att komma till samma slutsats som vi har gjort. Centerpartiets nämndordförande Göran Gunnarsson kan väl knappast ha något emot en testverksamhet som skulle förbättra kommunikationerna på landsbygden utan att kosta regionen en enda krona. Och centerns politiska allierade i S, MP och FP torde väl också tycka att en förbättrad kollektivtrafik, bättre livsbetingelser i hela området kring Godegård och dessutom en mycket konkret klimatåtgärd är en bra sak?

Emil Broberg

Emil Broberg, gruppledare (V) Region Östergötland

Vi kan inte enbart satsa på kollektivtrafik i Linköping och Norrköping. Till alla de kommunala partiföreträdare och medborgare som stöttar Godegårdsförsöket kan vi bara uppmana – kontakta era regionpolitiker från de styrande partierna. Se till att dessa förstått frågan och att det inte blir någon kostnad för regionen. Då torde det bli mycket svårt för rationella politiker att säga nej till detta spännande medborgarinitiativ.

Franco Sincic trafik- och samhällsplaneringsnämnden (V)
Emil Broberg gruppledare Region Östergötland (V)